دفتر تالیف کتب درسی

حضور تیم خبری جوانه های شبکه 2 سیما در سازمان پژوهش

تیم خبری جوانه های شبکه 2 سیما صبح امروز با حضور در شورا و کمیسیون های تخصصی دفاتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش، جلوه هایی از تلاش بدون وقفه آنان را به قاب تصویر کشید.

بسته آموزشی پایان بخش سلطه کتاب درسی

مدیرکل دفتر تالیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری: امروزه بسته آموزشی به سلطنت کتاب درسی پایان داده است. تولید قطعات پشتیبان یادگیری، فیلم، انیمیشن، قطعات صوتی، تصویر، عکس و نرم افزارهای آموزشی جایگاه رسمی را به خود اختصاص داده اند.

اهداف دوره‌های تحصیلی، تولید و برای تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شد

مدیرکل دفتر تالیف کتب ابتدائی و متوسطه نظری از تدوین "اهداف دوره‌های تحصیلی" و ارسال آن برای تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد.

بسته های آموزشی مکمل کتب کار و فناوری روی سایت دفتر تالیف قرار گرفت

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از قرار گرفتن بسته های آموزشی مکمل کتب کار و فناوری پایه های پنجم ابتدایی تا نهم روی سایت دفتر تالیف به نشانی www.tvoccd.medu.ir خبرداد.

pdf کتاب های درسی، روی سایت دفتر تالیف

روابط عمومی و اموربین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی از بارگذاری محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه به صورت pdf در سایت دفتر تالیف به نشانی  www.talif.sch.ir  خبر داد.

امکان دریافت برخط(آنلاین)کتاب های درسی

مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری از امکان دانلود رایگان کتاب های درسی به صورت برخط (آنلاین) از طریق پایگاه اطلاع رسانی این دفتر خبر داد.