انتصاب

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان منصوب شد

محمد دستورانی با حکم وزیر آموزش و پرورش سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مدیرکل دفتر تربیت‌ بدنی و فعالیت‌های ورزشی آموزش و پرورش منصوب شد

حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، محمد جعفری به عنوان مدیر کل جدید دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

رئیس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیرآموزش و پرورش، «غلامرضا کریمی» به عنوان « قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور» منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

آئین تکریم و معارفه سرپرستان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد

با حضوردکترمحمدیان، مدیران کل و اعضای هیات علمی سازمان پژوهش، آئین تکریم دکترعصاره و معارفه دکتر فرهاد کریمی به عنوان سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سرپرست اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیرآموزش و پرورش،« اردشیر سیدسیاح» به عنوان سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مدیرکل«دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش» منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیرآموزش و پرورش ، « احمد طاهر سلطانی » به عنوان «مسوول دبیرخانه هیأت مرکزی (مدیرکل) گزینش وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

« مدیرکل امور زنان و خانواده »وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، «فرحناز مینایی پور» به سمت « مدیرکل امور زنان و خانواده » منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش «فاضل نظری» به سمت مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه معرفی شد

طی حکمی از سوی سید محمد بطحایی وزیرآموزش و پرورش مجید یزدان پناه به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه معرفی شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

بسیجی متعهد، رضا ممشلو به عنوان مشاور رئیس سازمان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدیان بسیجی متعهد، رضا ممشلو به عنوان مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده