انتصاب

بسیجی متعهد، رضا ممشلو به عنوان مشاور رئیس سازمان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدیان بسیجی متعهد، رضا ممشلو به عنوان مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیرآموزش و پرورش، «علی رمضانی» به عنوان «مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی» منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سرپرست ‌مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان منصوب شد

با حکم وزیر آموزش و پرورش،« فاطمه مهاجرانی » به سمت « سرپرست ‌مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان» منصوب شد.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده منصوب شد

با حکم وزیر آموزش وپرورش،«مجتبی زینی وند» به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سرپرست اداره کل فرهنگی هنری آموزش و پرورش منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیرآموزش و پرورش،«علی رمضانی» به عنوان «سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی» منصوب شد.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سرپرست اداره‌کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

طی حکمی از سوی فخرالدین احمدی دانش ‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش «گودرز کریمی‌فر» به عنوان سرپرست اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مدیرعامل موسسه فرهنگی برهان منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حمید رضا شاه آبادی به عنوان مدیرعامل موسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه) منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

سرپرست دفتر برنامه ریزی انجمن های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء منصوب شد

طی حکمی از سوی دکترفخرالدین احمدی دانش آشتیانی نورعلی عباسپور به سمت سرپرست دفتر برنامه ریزی انجمن های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«سرپرست اداره کل امور شاهد و ایثارگران» منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش «محمد رضا رزاقی» به سِمَت «سرپرست اداره کل امورشاهد و ایثارگران» منصوب شد.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

انتصاب رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان عضو کمیته ملی علوم پایه یونسکو

از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محی الدین بهرام محمدیان به عنوان عضو اولین دوره کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده