سعیدی

روز خبرنگار گرامی باد

17 مرداد، نماد تلاش و سختکوشی کبوترانی است که عاشقانه و بی‏‌پروا در عرصه وسیع اطلاع‏‌رسانی جان بر کف نهاده و با عشقی وصف‏‌ناپذیر به حرفه خود‏، پروازی بی‌پایان و خستگی‏‌ناپذیر تا وصال معبود را دنبال می‏‌کنند.

تور علمی کتاب درسی از تدوین تا توزیع

آیا می دانید، قریب 13 میلیون دانش آموز، کتاب های درسی خود را چگونه تهیه می کنند؟

آیا می دانید سالانه قریب 120 میلیون جلد کتاب درسی  مورد نیاز دانش آموزان سراسر کشورچگونه تهیه می شود؟

آیا می دانید تالیف کتاب های درسی تا توزیع آن بین دانش آموزان چه فرایندی را طی می کند؟

برای پاسخ به سئوالات فوق وآشنایی با فرایند آماده سازی کتاب های درسی در تور علمی "تدوین تا توزیع کتب درسی" با ما همراه شوید .