مجتبی مقصودی

تأثیر داستان‌های کتاب‌ درسی بر رشد شخصیت کودک و مقایسه آن با سایر کشورها

طی چندماه اخیر سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی، گزارشی را با عنوان« بررسی و تحلیل داستان‌های کتاب فارسی کلاس اول در ایران و مقایسه آن با داستان‌های کتاب زبان کلاس اول در دو کشور شرقی و غربی یعنی چین و آلمان» منتشر کرده‌اند که همراه بود با تیترهای ژورنالیستی مانند لینک زیر که حاوی گزارش است: کودک ایرانی «اطاعت» یاد می گیرد، کودک آلمانی «پیشرفت» و کودک چینی «مهرورزی».

یادگیری تفکر فضایی

فضا، در مقوله تفکر فضایی، فقط به علم جغرافیا محدود نمی‌شود، بلکه تفکر فضایی یک شیوه تفکر جهانی است که در نظام‌های دانشی مختلف و اموری که به طور روزمره با آن‌ها سر و کار داریم حضور دارد. تفکر فضایی از مجموعه‌ای از دانش‌ها و مهارت‌ها تشکیل می‌شود.