باهو، محسن

چرایی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمانیکه برای اولین بار واژه فضای مجازی توسط ویلیام گیمسبون- نویسنده کانادایی در رمان های علمی- تخیلی به سال 1982 مورد استفاده قرارگرفت، تصور فضایی تخیلی بوده که از اتصال رایانه هایی پدید آمده و تمامی انسان ها، ماشین ها و منابع اطلاعاتی در جهان را به هم متصل کرده اندکه بر ساخته از محیط اطلاعات نامرئی اشکال مختلفی به خود بگیرد وی برای کمک به فهم این موضوع و مفهوم سازی و ارائه یک تصویر خوب و مناسب از فضای مجازی به تعریف اجزای فضا از طریق اینترنت می پردازد. 

استفاده هوشمندانه از فضای مجازی

توسعه علم و فناوری و تحولات شگرف حاصل از نوآوری و تولید دانش همه عرصه های زندگی را آنچنان متاثر و در هم تنیده کرده که برخی از این دستاوردها با زندگی بشری ممزوج شده و بعنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر و حقوق بشری در عالی ترین سطح مراجع جهانی به تصویب رسیده است.