سید یحیی یثربی

نظام آموزشی مدرک گرا با چاشنی کاسبی

سید یحیی یثربی (چهره ماندگار فلسفه): نظام آموزشی در کشورهای پیشرفته بر آن می‌کوشد تا نیاز جامعه را از نظر تخصص‌های گوناگون پاسخ دهد تا مدیریت‌ها و صنایع از کارگزاران متخصص و کارشناس بهره‌مند شوند و روز به روز بر درآمد و رفاه و امنیت مردم جامعه افزوده شود.