نسرین عزیزی

جامعه شناسی نوین ارتباطات: رسانه ها در جهان امروز

هماهنگی و تدوین: 

کتاب جامعه‌شناسی نوین ارتباطات رسانه‌ها در جهان امروز، دومین جلد از دانشنامه ارتباطات است که  در سه بخش اصلی و 11 فصل تألیف شده است، منتشر گردید.

مدیر ژاپنی به مثابه «رهبر»

هماهنگی و تدوین: 

کتاب «مدیر ژاپنی به مثابه رهبر» ادامه کتاب «معلم ژاپنی به مثابه رهبر»، و به بیان دیگر ادامه تجربه‌های زیسته یک معلم ژاپنی، منتها این بار در کسوت مدیریت مدرسه است.

کتاب پویش کیفی و طرح پژوهش منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

کتاب پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی،پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی) در 320 صفحه منتشر شد.

اعتماد جمعی، چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند؟

هماهنگی و تدوین: 

کتاب اعتماد جمعی، چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند؟ تالیف فورسایت، پاتریک بی، ترجمه دکتر حیدر تورانی منتشر شد.

سبک زندگی اسلامی ایرانی منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

فصل نخست این کتاب مشتمل بر 7 فصل است که فصل اول آن پیرامون چیستی سبک زندگی است و در آن سعی شده در کنار تعاریف جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، تعریفی دین‌شناسانه از سبک زندگی که آن را بیشتر با اهداف و مقاصد اسلامی سازگار می‌باشد، ارائه شود.

الگوی ملی ASCA‎: چارچوبی برای برنامه های مشاوره مدرسه

هماهنگی و تدوین: 

امروزه بر اساس روش های علمی و تجربی ثابت شده است که چگونگی موفقیت دانش آموزان در حوزه های تحصیلی، شغلی و رشد فردی و اجتماعی، متاثر از عوامل تربیتی آنان است.

رسانه ها و محیطهای آموزشی- یادگیری

هماهنگی و تدوین: 

در رویکردهای نوین به فرایند آموزش ــ یادگیری، فعالیتهای آموزشی معلمان از ارائه یک‌سویه اطلاعات به شاگردان، به فراهم‌سازی محیط های مناسب برای تسهیل یادگیری آنان تغییر کرده است.