نسرین عزیزی

کتاب پویش کیفی و طرح پژوهش منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

کتاب پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی،پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی) در 320 صفحه منتشر شد.

اعتماد جمعی، چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند؟

هماهنگی و تدوین: 

کتاب اعتماد جمعی، چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند؟ تالیف فورسایت، پاتریک بی، ترجمه دکتر حیدر تورانی منتشر شد.

سبک زندگی اسلامی ایرانی منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

فصل نخست این کتاب مشتمل بر 7 فصل است که فصل اول آن پیرامون چیستی سبک زندگی است و در آن سعی شده در کنار تعاریف جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، تعریفی دین‌شناسانه از سبک زندگی که آن را بیشتر با اهداف و مقاصد اسلامی سازگار می‌باشد، ارائه شود.

الگوی ملی ASCA‎: چارچوبی برای برنامه های مشاوره مدرسه

هماهنگی و تدوین: 

امروزه بر اساس روش های علمی و تجربی ثابت شده است که چگونگی موفقیت دانش آموزان در حوزه های تحصیلی، شغلی و رشد فردی و اجتماعی، متاثر از عوامل تربیتی آنان است.

رسانه ها و محیطهای آموزشی- یادگیری

هماهنگی و تدوین: 

در رویکردهای نوین به فرایند آموزش ــ یادگیری، فعالیتهای آموزشی معلمان از ارائه یک‌سویه اطلاعات به شاگردان، به فراهم‌سازی محیط های مناسب برای تسهیل یادگیری آنان تغییر کرده است. 

فلسفه تربیت و فعالیتهای تربیتی منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

کتاب حاضر، اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های فلسفه تربیت در تدوین نظام تربیتی مدارس جمهوری اسلامی ایران است. اولین کتاب از مجموعه مذکور، تحت عنوان طرح جامع نظام تربیتی در مدارس جمهوری اسلامی ایران است..