تاجیک

حال و روز دارالفنون در 164 سالگی آن

 عصر یک روز سرد پاییزی زمان مغتنمی برای بازدید از این میراث ماندگار و ارزشمند تاریخی در مرکز پایتخت و در ضلع جنوب شرقی میدان قدیمی امام خمینی(ره) و ابتدای خیابان ناصر خسرو بود. 

جایی که ساختمانی قدیمی با سبک و سیاق معماری ایرانی ـ  اسلامی، خود نمایی می‌کند و تاریخی زنده از قدمت نظام آموزشی و تربیتی کشورمان است.