حوزه

سند ۲۰۳۰ یونسکو و فعالیت‌های آموزش و پرورش در جامعه الزهرا(س) بررسی می شود

معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا(س) از برگزاری نشست بررسی سند ۲۰۳۰ و فعالیت‌های آموزش و پرورش در این موسسه خبر داد.