نیره ساری

دانش‌آموزان ایرانی دو سوم ایام سال درس نمی‌خوانند

در حالی که قانون می‌گوید مدارس باید ۲۰۰ روز آموزشی در یکسال تحصیلی داشته باشند، پس از ۱۵۳ روز آموزشی، دانش‌آموزان وارد فضای امتحانات شدند و حتی با در نظر گرفتن روزهای امتحانات در خردادماه در سال تحصیلی 96 - 95، تعداد روزهای تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی به ۲۰۰ روز هم نرسید.