فائزه مومنی

فقر نیرو در آموزش و پرورش بحرانی خواهد شد

خبرگزاری مهر: همزمان با معرفی محمد بطحایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با علیرضا علی احمدی، وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش و استاد دانشگاه درباره اولویت‌های این وزارت‌خانه، چالش‌ها و راهکارهای حل مشکلات آن گفتگو کردیم.