بیانات مقام معظم رهبری

کتاب «راه نشان» با موضوع دوران بلوغ و سن تکلیف منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

کتاب «راه نشان» با موضوع دوران بلوغ و سن تکلیف و با محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب، برای استفاده دانش آموزان دوره های اول و دوم متورسطه و مربیان پرورشی منتشر شد.