آریا

آمار نگران‌کننده کتاب‌خوانی در بین ایرانی ‌ها

اقبال به کتاب‌خوانی در جامعه ایرانی در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد و تحقیقات نشان می‌دهد که توجه ما ایرانیان نسبت به کتاب روز‌به‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.

 

تاثیر منفی استفاده از صفحه‌های نمایش الکترونیکی بر توانایی شناختی کودکان

پژوهشگران می‌گویند محدود کردن زمان استفاده تفریحی کودکان از وسائل صفحه نمایش الکترونیکی با بهبود توانایی شناختی آنان همراهی دارد.

 

8 روش پرورش خلاقیت کودکان

خلاقیت به کودک کمک می کند تا آسان تر مشکلات را حل و با ذهن بازتری از چالش ها عبور کند. به همین منظور، بسیار مهم است میزان خلاقیت های فرزند خود را افزایش دهید تا در آینده زندگی راحت تر و موفق تری داشته باشد.