دکتر سپیده خلیلی

«قصه‌های مانی و مانا» منتشر شد

کتاب«قصه‌های مانی و مانا» به قلم سپیده خلیلی با هدف  آموزش «حفاظت از خود» برای کودکان در انتشارات مدرسه چاپ و روانه بازار شد.

 به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: این کتاب مشتمل بر 7 قصه با عنوان‌های«ای وای! پیدا شد»، «بوس،نه»، «دکتر بازی»، «مانی وشنا»، « لواشک یواشکی»،« راز بد» و «غریبه» است که هر کدام به زبانی ساده و در قالب داستان به منظور آموزش چگونگی محافظت ازخود به کودکان نوشته شده اند.  همچنین توجه به نقش پدر و مادر از ویژگی های اصلی داستان های این مجموعه است