محمدی، محمد ابراهیم

معلم یک رسانه است

این یک توصیه دینی است که انسان نباید دمی از آموختن باز ایستد1 و بازماندن از آموختن برای یک انسان ناپسند و مثابه مرگ اندیشه و عقلانیت است.2

و در این میان کسانی که ماموریت اجتماعی و تعامل عمومی دارند بیش از دیگران به دانش افزایی نیازمندند.

دانش افزایی لزوما مدرک و گواهی های مرسوم نیست که گاهی این خود افت دانش و توانمند سازی میشود.

دانش افزایی برخورداری از دانش روزآمد، مهارت و تخصص های به روز شغلی و فنون ارتباطات متناسب با ماموریت است.

انتقادهای درون سازمانی برخی مسئولان در مواجهه با رسانه‌ها

در سطح مدیران، کم و بیش کسانی هستند که در مواجهه با رسانه‌ها از طرح برخی انتقادهای درون سازمانی اِبایی ندارند و ناخواسته مسائل داخلی را که می‌شود در جلسات درون سازمانی بررسی کرد به محافل‌ رسانه‌ای کشانده و آتش‌بیار معرکه می‌شو‌ند.

در مدرسه، «معروف» را خوب تعریف کنیم

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، محمد ابراهیم محمدی مشاور رسانه و ارتباطات رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یادداشتی با عنوان «در مدرسه، «معروف» را خوب تعریف کنیم، در اختیار این خبرگزاری قرار داده است:

محرم و صفر یاد‌آور بزرگترین حماسه در روزگار بشریت است. تاریخ بشریت حادثه‌ای به سنگینی و سترگی محرم ندیده است.

حال مدرسه خوب نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدرسه قلب آموزش و پرورش است، اگر خوب، سالم و بانشاط باشد، اوضاع این نهاد هم خوب  خواهد بود. خوب بودن مدرسه در گروی توجه، رسیدگی و رفع موانع است. موانع پیش روی مدرسه لزوماً مسائل سخت و سنگین نیست، بلکه شمار زیادی از آنها به اراده و همت مدیریتی نیازمند است.

قابلیت های ملی و بین المللی کتاب های درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم محمدی مشاور رسانه ای رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در یادداشتی نوشت: تهیه و تولید و انتشار سالانه نزدیک به ۱۴۰ میلیون جلد کتاب درسی و توزیع به هنگام آن در ۳۱ استان کشور اتفاق بزرگ و قابل توجه است.

سازمان و یک روز با درهای باز

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در یادداشتی با عنوان «سازمان و یک روز با درهای باز» نوشته است: امروزه به دلیل توسعه شبکه‌های ارتباطی بیش از هر زمان دیگر سرمایه اجتماعی اهمیت می‌یابد.

آموزش و پرورش و چهره‌های ماندگار

آموزش و پرورش که بزرگ‌ترین نهاد برخوردار از شمار ستارگان خوش‌فروغ است چرا باید شناخت، معرفی و نکوداشت را به آه و افسوس و حسرت گره بزند؟

آموزش وپرورش، از نهادی آموزشی تا نهادی فرهنگی وتربیتی

تبدیل آموزش وپرورش از یک نهاد آموزشی به نهادی فرهنگی وتربیتی اساسی ترین وجدی ترین مطالبه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است.

روح سند وبند بند راهبردها وراهکارهای عملیاتی آن جز تحول، تغییر نگرش ورفتارنیست.

پرواضح است که انجام این مهم باسخنرانی ها وشعارهای که مصرف رسانه ای دارد حاصل نخواهد شد، بلکه؛ نیازمند عزمی جدی واراده ای استوار درانجام مفاد وماموریت های آن است.