دکتر حیدر تورانی

تبیین و تحلیل بصیرت های مورد نیاز در حوزه فرماندهی و مدیریت انتظامی

 هدف  اصلی در این مقاله ، شناخت  بصیرت های مورد نیاز و آثار و مراتب آن در حوزه فرماندهی و مدیریت انتظامی است.بصیرت نوعی دید درونی و نیرویی قلبی است که به مدد آن می توان حقیقت و باطن امور را دریافت. انسان با بصیرت قادر است، درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهد و بدین وسیله از افتادن در پرتگاه ها و لغزش گاه ها در امان می ماند

چند کلوخ و مقداری آب

تصور کنید می‌خواهید یک ظرف شیشه‌ای خالی  را با چند کلوخ، مقداری سنگ‌ریزه و مقداری ماسه نرم پر کنید و سپس یک لیوان آب روی آن بریزید. به‌طور طبیعی ابتدا کلوخ‌ها را در شیشه ریخته، سپس سنگریزه‌ها با تکان دادن شیشه لابه‌لای کلوخ‌ها جای گرفته و آن‌گاه ماسه ریخته و شیشه را مجدداً تکان می‌دهیم، ماسه‌ها در بین سنگریزه‌ها جابه‌جا شده و داخل شیشه جای می‌گیرند. در پایان یک لیوان آب را به آرامی در داخل شیشه می‌ریزیم؛ آب راهش را یافته و آرام در شیشه جای می‌گیرد.  

همدیگر را متهم نکنیم!

امروز هوای آموزش و پرورش گرگ و میش است، نیاز به چراغ است، چراغی که سوخت آن تقوی و مثبت اندیشی و گفتمان صادقانه فتیله آن است. همدیگر را از گذشته تا بحال که همه در خوب و بدش کم و زیاد شریک بودیم متهم نکنیم. قدر داشته های مان را بدانیم و این قدر بر طبل نداشته ها نکوبیم. همه دست اندرکاران بزرگ و کوچک اموزش و پرورش نیت خدمت داشتند و به حسب موقعیت و شرایط و بخت و اقبال ضعف و قوت ها و آورده هایی داشتند. همین اسناد تحولی که همه به آن افتخار میکنیم از جمله محصولات استراتژیک همه این دست اندرکاران بوده است. همه چیز را همگان می دانند. هیچ یک از ما به تنهایی قویتر و باهوشتر از بقیه نیستیم.

معلمان ما قهرمانان ما

این یادداشت کوتاه، در راستای بازدیدی است که در روزهای 26 الی 29 اردیبهشت‌ماه 1397 از آموزش و پرورش کشور هندوستان داشته ام.

ارتقاء برنامه درسی به روش بهسازی فرایند

نگارنده با توجه به اهمیت برنامه درسی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقاء کیفی آن با استفاده از رویکرد ارتقاء برنامه درسی به روش بهسازی فرایند به عنوان یکی از موضوعات اصلی در مدیریت کیفیت جامع به چگونگی ارتقاء و بهسازی کیفیت برنامه درسی پرداخته است.(Pdf ضمیمه است)

گفتمان، لازمه اعتماد

فضای قابل اعتماد و اعتماد برانگیز، چیزی نیست که نقطه اشباع داشته باشد و چیزی هم نیست که سازمانهای امروز ما از آن بی‌نیاز باشند. 

«کنکور»، عبور از سیم خاردار برای رسیدن به دم گاو

رئیس پژوهشکده برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی با نگارش این یادداشت، تمرکز بر حافظه محوری و یادگیری طوطیوار را به چالش کشیده و خواستار پاسخ مسئولان مربوطه شده است.

مهجوریت «سند تحول بنیادین» و رخ نمودن 2030

طبیعی است که در این فضای مهجوریت و غربت سند تحول بنیادین که خاستگاه و زادگاهش در داخل کشور است، سندی به نام 2030 رخ نموده و سرفرازی کند.