دکتر حیدر تورانی

استراتژیست‌ها و مدار توسعه‌نیافتگی آموزش‌و‌پرورش

کمبود نیروهای استراتژیک در جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، از نارسایی‌ها و مسایل حیاتی نظام آموزشی کشور است. این نارسایی‌ها‌ به دلایل مختلف از جمله بدفهمی و کج‌فهمی در تفاوت میان نیروهای استرتژیک با دیگر نیروها از جمله کارشناس و حتی متخصص موضوعی، به خوبی در فرایند توسعه کشور درک نشده است. متاسفانه در حال حاضر به غلط، مدیران ارشد و عالی را که اغلب با رابطه و نفوذ سیاسی به کرسی قدرت تکیه زده‌اند را همان مدیران استراتژیک می‌پندارند.

دلالت های علم دینی در برنامه های درسی؛ دغدغه ما چیست؟

این نوشته خلاصه آن چیزی است که به عنوان دغدغه سازمانی ما  به همراه جناب آقای دکترمحمدیان رییس وقت سازمان در تاریخ 26/2/95، در دیدار با رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم  جناب آقای لکزایی و همکاران ایشان در زمینه "نظریه های علوم دینی و دلالت های آن در برنامه های درسی" مطرح شد. به نظر می رسد پس از گذشت سه سال هنوز گویا و متقن و قابل فهم و نافع باشد:

کجایند مردان تحول؟

امروزه نظام آموزش‌و‌پرورش، به مثابه فیل در روشنایی است. این روشنایی به یمن چراغی است که سوخت آن سند تحول و فتیله آن مردان تحول‌اند. سند تحول سندی است بنیادین، که به شرط معماری مناسب معماران زبردست و روشن‌اندیش، همچون چراغی راهنما و راهنشان بر تارک نظام آموزشی کشور خواهد درخشید. فیل در روشنایی یک استعاره سازمانی است و در واقع به مثابه نظام و سیستمی است به هم‌پیوسته، دارای مناسبات  موثر بین همه اجزای آن، که نیازمند موشکافی دقیق است.

تبیین و تحلیل بصیرت های مورد نیاز در حوزه فرماندهی و مدیریت انتظامی

 هدف  اصلی در این مقاله ، شناخت  بصیرت های مورد نیاز و آثار و مراتب آن در حوزه فرماندهی و مدیریت انتظامی است.بصیرت نوعی دید درونی و نیرویی قلبی است که به مدد آن می توان حقیقت و باطن امور را دریافت. انسان با بصیرت قادر است، درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهد و بدین وسیله از افتادن در پرتگاه ها و لغزش گاه ها در امان می ماند

چند کلوخ و مقداری آب

تصور کنید می‌خواهید یک ظرف شیشه‌ای خالی  را با چند کلوخ، مقداری سنگ‌ریزه و مقداری ماسه نرم پر کنید و سپس یک لیوان آب روی آن بریزید. به‌طور طبیعی ابتدا کلوخ‌ها را در شیشه ریخته، سپس سنگریزه‌ها با تکان دادن شیشه لابه‌لای کلوخ‌ها جای گرفته و آن‌گاه ماسه ریخته و شیشه را مجدداً تکان می‌دهیم، ماسه‌ها در بین سنگریزه‌ها جابه‌جا شده و داخل شیشه جای می‌گیرند. در پایان یک لیوان آب را به آرامی در داخل شیشه می‌ریزیم؛ آب راهش را یافته و آرام در شیشه جای می‌گیرد.  

همدیگر را متهم نکنیم!

امروز هوای آموزش و پرورش گرگ و میش است، نیاز به چراغ است، چراغی که سوخت آن تقوی و مثبت اندیشی و گفتمان صادقانه فتیله آن است. همدیگر را از گذشته تا بحال که همه در خوب و بدش کم و زیاد شریک بودیم متهم نکنیم. قدر داشته های مان را بدانیم و این قدر بر طبل نداشته ها نکوبیم. همه دست اندرکاران بزرگ و کوچک اموزش و پرورش نیت خدمت داشتند و به حسب موقعیت و شرایط و بخت و اقبال ضعف و قوت ها و آورده هایی داشتند. همین اسناد تحولی که همه به آن افتخار میکنیم از جمله محصولات استراتژیک همه این دست اندرکاران بوده است. همه چیز را همگان می دانند. هیچ یک از ما به تنهایی قویتر و باهوشتر از بقیه نیستیم.

معلمان ما قهرمانان ما

این یادداشت کوتاه، در راستای بازدیدی است که در روزهای 26 الی 29 اردیبهشت‌ماه 1397 از آموزش و پرورش کشور هندوستان داشته ام.

ارتقاء برنامه درسی به روش بهسازی فرایند

نگارنده با توجه به اهمیت برنامه درسی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقاء کیفی آن با استفاده از رویکرد ارتقاء برنامه درسی به روش بهسازی فرایند به عنوان یکی از موضوعات اصلی در مدیریت کیفیت جامع به چگونگی ارتقاء و بهسازی کیفیت برنامه درسی پرداخته است.(Pdf ضمیمه است)