مشاور رسانه ای رئیس سازمان

انقلاب 40 ساله درحسرت مدیران انقلابی

چهل‌سالگی شجره طیبه انقلاب فرصتی مغتنم است تا صاحب‌نظران و انقلابی‌ها پیرامون اهداف و آرمان‌های انقلاب تبیینی دوباره داشته باشند و متناسب با فهم ودریافت نسل پرسشگر امروز، که میراث‌دار انقلاب و ارزش‌های آن هستند، به مفاهمه بپردازند.

انتقادهای درون سازمانی برخی مسئولان در مواجهه با رسانه‌ها

در سطح مدیران، کم و بیش کسانی هستند که در مواجهه با رسانه‌ها از طرح برخی انتقادهای درون سازمانی اِبایی ندارند و ناخواسته مسائل داخلی را که می‌شود در جلسات درون سازمانی بررسی کرد به محافل‌ رسانه‌ای کشانده و آتش‌بیار معرکه می‌شو‌ند.

در مدرسه، «معروف» را خوب تعریف کنیم

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، محمد ابراهیم محمدی مشاور رسانه و ارتباطات رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یادداشتی با عنوان «در مدرسه، «معروف» را خوب تعریف کنیم، در اختیار این خبرگزاری قرار داده است:

محرم و صفر یاد‌آور بزرگترین حماسه در روزگار بشریت است. تاریخ بشریت حادثه‌ای به سنگینی و سترگی محرم ندیده است.

قابلیت های ملی و بین المللی کتاب های درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم محمدی مشاور رسانه ای رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در یادداشتی نوشت: تهیه و تولید و انتشار سالانه نزدیک به ۱۴۰ میلیون جلد کتاب درسی و توزیع به هنگام آن در ۳۱ استان کشور اتفاق بزرگ و قابل توجه است.

سازمان و یک روز با درهای باز

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در یادداشتی با عنوان «سازمان و یک روز با درهای باز» نوشته است: امروزه به دلیل توسعه شبکه‌های ارتباطی بیش از هر زمان دیگر سرمایه اجتماعی اهمیت می‌یابد.