رسانه خبری دانشگاه آزاد اسلامی

روز بزرگداشت خواجوی کرمانی

17 دی روز بزرگداشت کمال‌الدین ابوالعطا محمودبن على بن محمود مرشدى کرمانى عارف بزرگ و شاعر استاد ایران در قرن هشتم هجرى معروف به خواجوی کرمانی است.