مدرسه

کتاب «شوق یادگیری» منتشر شد

کتاب «شوق یادگیری» با محوریت آموزش و پرورش پیش از دبستان، تالیف دکتر حسن مظاهری در 252 صفحه توسط موسسه فرهنگی برهان منتشر شد.

تمرکززدایی در آموزش و پرورش با تاکید بر برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه

هماهنگی و تدوین: 

در حوزه آموزش و پرورش، تمرکزگرایی به مفهوم رفتن به آن سمتی است که اختیارات بیشتری در دست حکومت و مدیریت مرکزی نظام آموزشی قرار می‌گیرد و به مقدار کمتری حق تصمیم‌گیری به واحدهای مؤسسه‌ای پایین‌تر داده می‌شود و در نتیجه کنترل بیشتری بر آنها اعمال می‌شود.

تغییر معلمان و کلاس های درس برای بهسازی مدرسه

هماهنگی و تدوین: 

کتاب «تغییر معلمان و کلاس‌های درس برای بهسازی مدرسه» ترجمه  فصل  ششم از کتاب راهنمای بین‌المللی اثربخشی و بهسازی مدرسه است که در سال 2007 منتشر شده است. کتاب ترجمه شده مشتمل بر هفت فصل و عمدتا متمرکز بر مباحث مربوط به رشد حرفه‌ای معلمان به منظور افزایش اثربخشی مدارس است.

 

" آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش دبستانی "

" آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش دبستانی "

والدین و سایر اعضای خانواده نقش مهمی در آموزش و یادگیری کودکان دارند.
این کتاب راکه برای تکمیل جلسات آموزش مفاهیم پایه ریاضی (تکالیفی برای خانه و خانواده) و تسهیل رشد ارتباطی و زبانی کودکان تهیه شده است،ماریان ناش و جکی لاو تألیف و آقای دکتر مهدی دستجردی کاظمی و خانم فرزانه دستجردی کاظمی ترجمه نموده اند

" مبانی یکپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان با نیازهای ویژه "

" مبانی یکپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان با نیازهای ویژه "

واژه "یکپارچگی حسی"،جهت بیان ارتباط و همبستگی فرآیندهای مرتبط با داده های حسی وارده به سیستم عصبی مرکزی(فرآیند پردازش حسی)با بروندادهای رفتاری به کار گرفته شده است.
این کتاب توسط خانم مژگان فرهبد و آقای دکتر ابراهیم پیشیاره تألیف و در انتشارات مدرسه به چاپ رسیده است.

" راهنمای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن "

" راهنمای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن "

نوشتن یکی از مهمترین وسایل ایجاد ارتباط در جوامع بشری و از اصلی ترین ابزارها و ارکان زبان است. با ورود دانش آموز به دوره آمادگی و دبستان، رسماً نوشتن شروع میشود.با این وجود، برای آغاز نوشتن تا قبل از این دوره باید پیش مهارت های متعددی کسب شده باشند.
این کتاب که درواقع راهنمایی است برای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن در پایه اول ابتدایی، توسط آقای حجت راغب تألیف و توسط انتشارات مدرسه به چاپ رسیده است.

ملاحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی و عمومی

کمتر جامعی است که در تنظیم قوانین سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود موضوع «جنسیت» را مد نظر قرار ندهد. نظام تربیت رسمی و عمومی از این قاعده مستثنی نیست. سازوکارها و برنامه‌های آموزشی و درسی در این جریان مورد بازبینی و دقت قرار گرفته است.