مقالات فصلنامه های رشد

Subscribe to مقالات فصلنامه های رشد feed
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی RSS Feed
برورسانی: 1 روز 23 ساعت قبل

حركت اصلاحي و كاركردهاي آن

د, 1398/02/30 - 14:18
فصلنامه رشد آموزش تربيت‌بدني در مقاله‌اي به حركات اصلاحي، اصول و كاركردهاي آن پرداخته است

فطرت الهي انسان

س, 1397/12/28 - 07:59
آيا از وجود فطرت در انسان مي‌توان بر وجود خدا استدلال كرد؟ فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي در مقاله‌اي به اين پرسش بر اساس آراي علامه طباطبايي پاسخ داده است

مديريت فعاليت‌هاي گروهي در كلاس زبان

ي, 1397/12/26 - 13:13
فصلنامه رشد آموزش زبان‌هاي خارجي در مقاله‌اي به ارائه راهكارهايي به عملي‌تر شدن فعاليت‌هاي گروهي در كلاس زبان پرداخته است

سنجش تكويني، عنصري راهگشا براي بهبود آموزش و يادگيري

ش, 1397/12/25 - 13:36
فصلنامه رشد آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش در مقاله‌اي به ضرورت به كارگيري نوعي از سنجش به نام «تكويني» در فرايند ياددهي ـ يادگيري پرداخته است

جامعه ‌شناس فرهنگ

س, 1397/12/21 - 10:44
در ميان جامعه‌ شناسان بزرگ، جامعه‌ شناسان فرهنگ از اين ويژگي برخوردارند كه آثار و افكارشان از پويايي بيشتري برخوردار است. فصلنامه رشد ‌آموزش علوم اجتماعي در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به آثار و افكار يكي از اين جامعه‌ شناسان يعني سوروكين اختصاص داده است.

ترسيم نقشه ذهني و تهيه طرح اوليه در انشا، لازم يا غيرضرور؟

چ, 1397/12/15 - 17:02
نقشه ذهني و پيش‌نويس يا همان طرح اوليه، از موارد نويني است ك جزء رويكرد آموزشي كتب جديد مهارت‌هاي نوشتاري دوره متوسطه لحاظ گرديده است. فصلنامه «رشد آموزش زبان و ادب فارسي» در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است.

درمانگر يا مرگ‌آور؟

د, 1397/12/13 - 12:28
درمانگر يا مرگ‌آور، مسئله اين است: مقدار؛ عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه «رشد آموزش شيمي» منتشر شده است.

بهبود ورزش مدارس و تربيت‌بدني در مدرسه

ي, 1397/12/12 - 13:00
«بهبود ورزش مدارس و تربيت‌بدني در مدرسه» عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره‌ فصلنامه رشد آموزش تربيت‌بدني منتشر شده است.

بچه‌ها و معيارهاي اخلاقي در عكس

چ, 1397/12/08 - 12:23
دو مفهوم اخلاق و هنر از ديرباز در ارتباط با هم قرار داشته‌اند. فصلنامه رشد آموزش هنر در مقاله‌اي به محدوده اين ارتباط در هنر كودك به ويژه در ارتباط با هنر عكاسي پرداخته است.

انتشار شماره جديد رشد برهان رياضي متوسطه اول

ش, 1397/12/04 - 13:59
شماره جديد ماهنامه رشد برهان رياضي متوسطه اول (شماره پي‌درپي ۱۰۴، اسفند ۱۳۹۷) در ۴۰ صفحه به قيمت ۱۵ هزار ريال منتشر شد.

چند و چون تاريخ شفاهي در گفت و گو با استاد مرتضي رسولي ‌پور

ي, 1397/11/28 - 14:06
استاد مرتضي رسولي‌ پور از جمله پيش‌كسوتان و فعالان عرصه تاريخ شفاهي است. فصلنامه «رشد آموزش تاريخ» در جديدترين شماره خود گفت‌وگويي با وي انجام داده است

هنرآموزان و هنرجويان را بايد در سود توليد و فروش سهيم كرد

س, 1397/11/23 - 11:39
فصلنامه «رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش » در شماره اخير خود گفت و گويي با محسن پويان، استاد و محقق گياهان دارويي انجام داده است كه قابل توجه است. او معتقد است هنرآموزان و هنرجويان را بايد در سود توليد و فروش محصولات هنرستان ها سهيم كرد.

لزوم تجديدنظر در برنامه ‌هاي آموزشي و درسي جغرافيا

چ, 1397/11/17 - 11:43
لزوم تجديدنظر در برنامه‌ هاي آموزشي و درسي جغرافيا عنوان سخن سردبير شماره جديد فصلنامه «رشد آموزش جغرافيا»ست.

انتخاب رويكرد هاي ‌اسكوپ در آموزش‌ پيش ‌از دبستان

د, 1397/11/15 - 08:15
برنامه‌ درسي‌ هاي‌ اسكوپ با هدف كمك به كودكان مناطق محروم براي كسب موفقيت‌ هاي بيشتر در مدرسه و جامعه طرح‌ ريزي شده است. فصلنامه رشد آموزش پيش‌دبستاني در مقاله‌اي مؤلفه‌هاي اصلي اين رويكرد را بررسي كرده است.

پيشگيري از آسيب ‌هاي ورزشي دانش ‌آموزان

ش, 1397/11/13 - 13:12
فصلنامه «رشد آموزش تربيت ‌بدني» در مقاله‌اي به موضوع پيشگيري از آسيب‌هاي ورزشي در دانش‌آموزان پرداخته است.

نقش ‌مايه ترنج در قالي‌ بافي و كاشي ‌كاري ايران

چ, 1397/11/10 - 12:43
براي نقش‌ مايه ترنج معاني مختلفي بيان شده است. فصلنامه «رشد آموزش هنر» در مقاله‌اي به اين معاني گوناگون پرداخته است.

بررسي علل تنوع ديدگاه‌هاي متفكران مسلمان درباره نظريه فرگشت

س, 1397/11/09 - 13:06
فصلنامه «رشد آموزش زيست‌شناسي» در مقاله‌اي به بررسي علل تنوع ديدگاه‌هاي متفكران مسلمان درباره نظريه فرگشت پرداخته است.

بررسي ضرورت توجه به تربيت جنسي در برنامه ‌درسي دوره متوسطه

د, 1397/11/08 - 10:50
«فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه» در مقاله‌اي به تبيين الزاماتي پرداخته است كه وجود تربيت جنسي را به‌عنوان يك اولويت اساسي در برنامه‌ درسي متوسطه به‌عنوان يك دوره حساس و سرنوشت‌ساز مطرح مي‌كند.

مديريت زهرآگين و باقي قضايا

چ, 1397/09/21 - 15:13
سفرنامه يادگيري عنوان مقاله‌اي است كه در فصلنامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است. اين مقاله برگرفته از تجارب زيسته مديران مدارس است.

مهارت اجتماعي كودكان؛ روش‌ ها و پيامدها

ش, 1397/09/10 - 10:21
چگونگي رشد مهارت‌هاي اجتماعي و راهكارهاي مناسب براي توسعه آن موضوع يكي از مقاله‌هاي فصلنامه «رشد آموزش پيش‌ دبستاني» است