فصلنامه های رشد

Subscribe to فصلنامه های رشد feed
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی RSS Feed
برورسانی: 1 ماه 1 هفته قبل

كاربرد رنگ‌ ها در آثار هنري با توجه به آثار روان‌شناختي آن‌ها

د, 1397/03/07 - 12:54
امروزه در روان‌شناسي نوين رنگ و رنگ‌ ها يكي از معيارهاي سنجش شخصيت به شمار مي‌ آيند؛ چرا كه هر يك از آن‌ها تأثير خاص روحي و جسمي در يك فرد مي‌ گذارد. فصلنامه رشد آموزش هنر در مقاله‌ اي به بررسي كاربرد رنگ‌ ها در آثار هنري با توجه به آثار روان‌شناختي آن‌ ها پرداخته است.

مهندسي معكوس و كاربرد آن در آموزش مهارت‌ هاي عملي

چ, 1397/02/26 - 07:37
از جمله مباحث نوين آموزش، آموزش به شيوه مهندسي معكوس است. فصلنامه رشد آموزش فني‌ و حرفه‌اي و كاردانش در مقاله‌ اي به قلم فرخ فيضي، فوق‌ ليسانس تكنولوژي آموزشي به اين موضوع پرداخته است

فرصت‌ ها و تهديدها در آموزش‌ هاي فني‌ و حرفه‌ اي

چ, 1396/12/23 - 08:41
آموزش‌ هاي فني‌ و حرفه‌ اي نقش مهمي در تشكيل سرمايه انساني از طريق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف جهان ايفا مي‌ كنند. فصلنامه «رشد آموزش فني‌ و حرفه‌ اي و كاردانش» در مقاله‌ اي به اين موضوع پرداخته است

مقايسه روش ‌هاي تدريس سنتي و نوين

س, 1396/12/22 - 11:25
فصلنامه «رشد آموزش فيزيك» در مقاله ‌اي به بررسي و مقايسه روش‌ هاي تدريس سنتي و نوين پرداخته است

مؤلفه‌ هاي اصلي درس تربيت‌ بدني

ش, 1396/12/19 - 11:27
مؤلفه‌ هاي اصلي درس تربيت‌ بدني، عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه رشد آموزش تربيت‌ بدني منتشر شده است

جنبش روش‌ هاي آميخته

چ, 1396/12/16 - 10:58
جنبش روش‌ هاي آميخته، عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه «رشد آموزش علوم اجتماعي» منتشر شده است

الگوي آموزش صلح در برنامه درسي آموزش پيش از دبستان

س, 1396/12/15 - 08:36
فصل‌ نامه «رشد آموزش پيش‌ دبستاني» در مقاله‌ اي به چارچوب مفهومي آموزش صلح در قالب يك مدل ساده پرداخته است

زندگي سياسي قزلباش‌ ها

د, 1396/12/14 - 08:01
قزلباشان از نظر فكر جزو صوفيان شيعه به‌شمار مي‌ آيند و از همان ابتداي شكل‌ گيري در زمان شيخ‌ صفي به‌عنوان مبلغان تشيع اثني‌ عشري مشهور شدند. فصلنامه «رشد آموزش تاريخ» در مقاله‌ اي به زندگي سياسي اين گروه پرداخته است

مدير توسعه‌ يافته، محبوبيت پايدار

ي, 1396/12/13 - 07:31
مدير توسعه‌ يافته، محبوبيت پايدار، عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصل‌ نامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است. نويسنده مقاله تأكيد دارد: مديران بايد تلاش كنند تا برخورد مناسبي با كاركنانشان داشته باشند و بر قلب منابع انساني حكمراني كنند.

كلاس قرآن، جذاب و با نشاط

ش, 1396/12/12 - 08:51
فصل‌نامه «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي» در جديدترين شماره خود مقاله ‌اي را به راه ‌هاي جذاب‌ كردن كلاس قرآن اختصاص داده است

اقدامات متقابل تعليم‌ و‌ تربيتي در تعامل معلم و دانش‌ آموز

د, 1396/11/23 - 13:46
فصل‌ نامه «رشد آموزش تربيت‌ بدني» در مقاله‌ اي سعي كرده درك مفهوم تعامل دانش‌آموز – معلم را تغيير و براساس ويژگي‌ هاي معلم‌ ها و دانش‌ آموزان در كلاس تربيت‌ بدني، اقدامات متقابل بين آن‌ ها را مطرح كند

تربيت جنسي كودك و نوجوان

ش, 1396/11/21 - 08:00
فصل‌نامه «رشد آموزش مشاور مدرسه» در سلسله مقالاتي به موضوع تربيت جنسي كودكان و نوجوانان پرداخته است. اين فصل‌نامه در جديدترين شماره خود قسمتي ديگر از اين مقاله را با محوريت هويت جنسي از دو منظر نگاه تحولي و نگاه جامعه‌ شناسي فرهنگي منتشر كرده است.

مباني، اصول و روش‌هاي تربيت در دوره پيش از دبستان

چ, 1396/11/18 - 07:50
مباني، اصول و روش‌هاي تربيت در دوره پيش از دبستان عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره «فصل‌نامه رشد آموزش پيش‌دبستاني» منتشر شده است.

مخزن انگيزه و انرژي مثبت باشيد

س, 1396/11/17 - 14:00
فصل‌نامه «رشد مديريت مدرسه» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به ارائه نكته‌هايي اختصاص داده است كه به مديران در ايجاد نظام انگيزشي در مدرسه كمك مي‌كند

بازي‌هاي آموزشي و آموزش رياضي

د, 1396/11/16 - 15:02
فصل‌نامه «رشد آموزش رياضي» در مقاله‌اي به نقش بازي‌هاي رياضي در ارتقاي يادگيري رياضي دانش‌آموزان پرداخته است

جايگاه كتيبه‌هاي دوره هخامنشيان در پژوهش‌هاي تاريخي

ي, 1396/11/15 - 11:43
شاهان هخامنشي از نوشتن كتيبه‌ها چه هدفي داشتند؟ كتيبه‌هاي فارسي باستان از چه لحاظ داراي ارزش و اهميت محسوب مي‌شوند؟ فصل‌نامه رشد آموزش تاريخ در مقاله‌اي به اين سؤالات پاسخ داده است.

وضعيت علمي و آموزشي ايران از دوره ساساني تا پايان اموي

س, 1396/09/21 - 13:36
وضعيت علمي و آموزشي ايران از دوره ساساني تا پايان اموي عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه «رشد آموزش تاريخ» منتشر شده است

لذت‌آفريني در تدريس جغرافيا

د, 1396/09/20 - 08:37
فصل‌نامه «رشد آموزش جغرافيا» در مقاله‌اي به راه‌هاي تدريس موفق جغرافيا و لذت‌آفريني در تدريس اين درس پرداخته است

سفرنامه يادگيري مدير مدرسه

ش, 1396/09/18 - 11:23
سفرنامه يادگيري مدير مدرسه، عنوان مقاله‌اي است كه در فصل‌نامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است. نويسنده مقاله موضوعات و نيازهاي دانشي مديران مدارس را در قالب مطالبي كوتاه باعنوان سفرنامه يادگيري مديران تدوين كرده است