مقالات فصلنامه های رشد

Subscribe to مقالات فصلنامه های رشد feed
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی RSS Feed
برورسانی: 3 روز 2 ساعت قبل

بچه‌ها و معيارهاي اخلاقي در عكس

چ, 1397/12/08 - 12:23
دو مفهوم اخلاق و هنر از ديرباز در ارتباط با هم قرار داشته‌اند. فصلنامه رشد آموزش هنر در مقاله‌اي به محدوده اين ارتباط در هنر كودك به ويژه در ارتباط با هنر عكاسي پرداخته است.

انتشار شماره جديد رشد برهان رياضي متوسطه اول

ش, 1397/12/04 - 13:59
شماره جديد ماهنامه رشد برهان رياضي متوسطه اول (شماره پي‌درپي ۱۰۴، اسفند ۱۳۹۷) در ۴۰ صفحه به قيمت ۱۵ هزار ريال منتشر شد.

چند و چون تاريخ شفاهي در گفت و گو با استاد مرتضي رسولي ‌پور

ي, 1397/11/28 - 14:06
استاد مرتضي رسولي‌ پور از جمله پيش‌كسوتان و فعالان عرصه تاريخ شفاهي است. فصلنامه «رشد آموزش تاريخ» در جديدترين شماره خود گفت‌وگويي با وي انجام داده است

هنرآموزان و هنرجويان را بايد در سود توليد و فروش سهيم كرد

س, 1397/11/23 - 11:39
فصلنامه «رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش » در شماره اخير خود گفت و گويي با محسن پويان، استاد و محقق گياهان دارويي انجام داده است كه قابل توجه است. او معتقد است هنرآموزان و هنرجويان را بايد در سود توليد و فروش محصولات هنرستان ها سهيم كرد.

لزوم تجديدنظر در برنامه ‌هاي آموزشي و درسي جغرافيا

چ, 1397/11/17 - 11:43
لزوم تجديدنظر در برنامه‌ هاي آموزشي و درسي جغرافيا عنوان سخن سردبير شماره جديد فصلنامه «رشد آموزش جغرافيا»ست.

انتخاب رويكرد هاي ‌اسكوپ در آموزش‌ پيش ‌از دبستان

د, 1397/11/15 - 08:15
برنامه‌ درسي‌ هاي‌ اسكوپ با هدف كمك به كودكان مناطق محروم براي كسب موفقيت‌ هاي بيشتر در مدرسه و جامعه طرح‌ ريزي شده است. فصلنامه رشد آموزش پيش‌دبستاني در مقاله‌اي مؤلفه‌هاي اصلي اين رويكرد را بررسي كرده است.

پيشگيري از آسيب ‌هاي ورزشي دانش ‌آموزان

ش, 1397/11/13 - 13:12
فصلنامه «رشد آموزش تربيت ‌بدني» در مقاله‌اي به موضوع پيشگيري از آسيب‌هاي ورزشي در دانش‌آموزان پرداخته است.

نقش ‌مايه ترنج در قالي‌ بافي و كاشي ‌كاري ايران

چ, 1397/11/10 - 12:43
براي نقش‌ مايه ترنج معاني مختلفي بيان شده است. فصلنامه «رشد آموزش هنر» در مقاله‌اي به اين معاني گوناگون پرداخته است.

بررسي علل تنوع ديدگاه‌هاي متفكران مسلمان درباره نظريه فرگشت

س, 1397/11/09 - 13:06
فصلنامه «رشد آموزش زيست‌شناسي» در مقاله‌اي به بررسي علل تنوع ديدگاه‌هاي متفكران مسلمان درباره نظريه فرگشت پرداخته است.

بررسي ضرورت توجه به تربيت جنسي در برنامه ‌درسي دوره متوسطه

د, 1397/11/08 - 10:50
«فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه» در مقاله‌اي به تبيين الزاماتي پرداخته است كه وجود تربيت جنسي را به‌عنوان يك اولويت اساسي در برنامه‌ درسي متوسطه به‌عنوان يك دوره حساس و سرنوشت‌ساز مطرح مي‌كند.

مديريت زهرآگين و باقي قضايا

چ, 1397/09/21 - 15:13
سفرنامه يادگيري عنوان مقاله‌اي است كه در فصلنامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است. اين مقاله برگرفته از تجارب زيسته مديران مدارس است.

مهارت اجتماعي كودكان؛ روش‌ ها و پيامدها

ش, 1397/09/10 - 10:21
چگونگي رشد مهارت‌هاي اجتماعي و راهكارهاي مناسب براي توسعه آن موضوع يكي از مقاله‌هاي فصلنامه «رشد آموزش پيش‌ دبستاني» است

ضرورت‌ها و شيوه‌هاي نوين آموزش تاريخ

چ, 1397/08/30 - 11:11
ضرورت‌ها و شيوه‌هاي نوين در آموزش تاريخ موضوع مقاله‌اي با همين عنوان است كه در جديدترين شماره فصلنامه «رشد آموزش تاريخ» منتشر شده است

مشاور مدرسه در مسير حرفه‌اي

ي, 1397/08/27 - 10:10
فصلنامه «رشد مشاور مدرسه» در مقاله‌اي به راهكارهايي براي مشاور مدرسه در آغاز و ادامه سال تحصيلي اشاره كرده است

مهندسي براي همه

چ, 1397/08/23 - 12:20
مهندسي براي همه عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه «رشد آموزش فيزيك» منتشر شده است

فطرت الهي انسان با تكيه بر آراي علامه طباطبايي

س, 1397/08/22 - 14:06
فصلنامه «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي» در مقاله‌اي به موضوع فطرت الهي انسان با استفاده از آرا و انديشه‌هاي علامه طباطبايي پرداخته است

هر مسافر يك عكاس

ش, 1397/08/19 - 13:04
دسترسي آسان به ابزار عكاسي باعث شده است كه همه اقشار جامعه لحظات بيشتري از زندگي‌شان را به ثبت برسانند. فصلنامه «رشد آموزش هنر» در مقاله‌اي به انواع عكس‌هاي سفري، دوربين‌ها و لوازم جانبي مورد نياز اين كار پرداخته است.

چگونه زيست ‌شناسي را آموزش دهيم

د, 1397/08/14 - 08:09
زيست‌ شناسي به اندازه‌اي متنوع و جذاب است كه مي‌تواند هر دانش‌آموزي را به سوي خود جلب كند؛ اما اين كافي نيست. براي اينكه معلم خوبي باشيم لازم است خوب و لذت‌بخش تدريس كنيم. فصلنامه «رشد آموزش زيست‌ شناسي» در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است.

مدرسه و بازتوليد فرهنگي

ش, 1397/08/12 - 14:41
نظريه بازتوليد فرهنگي ريشه در آثار دو متفكر برجسته اروپايي دارد: برنشتاين و بورديو. فصل‌نامه رشد آموزش علوم اجتماعي در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است.

مطالعات ‌اجتماعي در كشور آذربايجان

د, 1397/06/26 - 14:11
فصلنامه «رشد علوم ‌اجتماعي» در مقاله‌اي به موضوع مطالعات ‌اجتماعي در كشور آذربايجان پرداخته است