مقالات فصلنامه های رشد

Subscribe to مقالات فصلنامه های رشد feed
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی RSS Feed
برورسانی: 3 روز 3 ساعت قبل

لامپ‌ هاي SMD، تازه و بهترين گزينه‌ هاي روشنايي

س, 1397/04/26 - 08:06
لامپ‌ هاي SMD نسل جديدي از لامپ‌ ها هستند كه فصلنامه رشد آموزش شيمي در مقاله‌اي به مقايسه آن‌ ها با نمونه‌ هاي قبلي پرداخته است

آموزش رياضي در فرانسه

د, 1397/04/25 - 12:37
فصلنامه رشد آموزش رياضي در مقاله‌اي به آموزش درس رياضي در مدارس فرانسه پرداخته است

رهنمودي بر تدوين طرح درس

ش, 1397/04/23 - 12:54
ماهنامه رشد تكنولوژي آموزشي در مقاله‌اي با عنوان رهنمودي بر تدوين طرح درس، به طرح پرسش‌هايي براي بهبود و اصلاح طرح درس پرداخته است.

سمك عيار، روايتي كهن از ادبيات عاميانه

ي, 1397/04/17 - 11:52
ادبيات عاميانه بازتاب زندگي واقعي مردم و نشان‌دهنده فرهنگ و انديشه مردمان جوامع در ادوار گوناگون است. فصلنامه «رشد زبان و ادب فارسي» در مقاله‌اي به يكي از داستان‌ هاي ادبيات عامه يعني سمك عيار اشاره كرده است.

مهندسي داستان

چ, 1397/04/13 - 13:36
مهندسي داستان، روشي است كه مي‌توان از آن براي تلفيق دروس يا به‌كارگيري STEAM در كلاس درس استفاده كرد. يكي از مقالات ماهنامه رشد مدرسه فردا به اين موضوع اختصاص دارد.

تاريخ هنر ايران و دانشجويان رشته گرافيك

د, 1397/04/11 - 13:34
اهميت اطلاعات نظري تاريخ هنر ايران براي هنرآموزان ايراني بر كسي پوشيده نيست. در اين مقاله روشي پيشنهادي را براي نشان دادن بيش از پيش اين اهميت به كار رفته است. نتيجه اين روش در شماره جديد فصلنامه رشد آموزش هنر منتشر شده است

كتابهاي دوره آموزش متوسطه اول در بوته نقد

ش, 1397/04/09 - 12:29
فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي در ميزگردي با حضور معلمان اهل سنت به بررسي كتابهاي دوره آموزش متوسطه اول پرداخته است. فروزان ميره‌وند، بهاره جعفري و فرشته علي بهشتي در اين ميزگرد نظرات خود را درباره كتاب پيام‌هاي آسمان پايه اول در ميان گذاشته‌اند.

اصول حاكم بر تربيت جنسي

چ, 1397/04/06 - 14:43
فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه در مقاله‌اي به اصول حاكم بر تربيت جنسي پرداخته است.

معيارها و گزينه ‌هاي معلم زبان در طراحي برنامه آموزشي

س, 1397/04/05 - 12:38
معيارها و گزينه‌هاي معلم زبان در طراحي برنامه آموزشي، عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه رشد آموزش زبان‌هاي خارجي منتشر شده است.

آلودگي سفره‌ هاي كارستي زيرزميني

د, 1397/04/04 - 12:22
علل آسيب‌ پذيري شديد سفره‌ هاي كارستي زيرزميني و منابع اين آلايندگي، موضوع يكي از مقالات شماره جديد فصلنامه رشد آموزش جغرافيا است.

تغيير در كلاس رياضي در هشت قدم

ي, 1397/04/03 - 12:37
بدفهمي ‌ها از رياضيات بر نگاه كودكان، والدين و گاهي معلمان و فعاليت‌ هاي اين حوزه اثر گذاشته است. اين مقاله‌ سعي كرده با ارائه فعاليت‌هايي به تغيير در كلاس درس رياضي كمك كند

چگونه با كودك درباره «اخبار ترسناك» صحبت كنيم؟

ش, 1397/04/02 - 08:21
«چگونه با كودك درباره «اخبار ترسناك» صحبت كنيم؟» عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه رشد آموزش پيش‌دبستاني منتشر شده است.

كنش ارتباطي هابرماس و كاربرد عملياتي آن در مديريت مدرسه

چ, 1397/03/30 - 08:02
«كنش ارتباطي هابرماس و كاربرد عملياتي آن در مديريت مدرسه» عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه رشد مديريت مدرسه منتشر شده است.

اقتصاد مقاومتي و ضرورت توسعه آموزش ‌هاي فني

س, 1397/03/29 - 07:45
آموزش‌ هاي فني با توام كردن آموزش‌ هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش‌ ديده فراهم مي‌ آورند كه هم‌ سويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته باشد و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب در فعاليت‌ هاي اقتصادي– اجتماعي به دست آورند. فصلنامه رشد آموزش فني‌ و حرفه‌اي و كاردانش در مقاله‌ اي به اين موضوع پرداخته است.

رشد رواني- حركتي با فعاليت بدني

چ, 1397/03/23 - 12:21
فعاليت بدني منظم و آمادگي جسماني مطلوب مي‌تواند سلامت فرد را ارتقا دهد. ماهنامه رشد آموزش ابتدايي در مقاله‌اي به تأثير فعاليت بدني بر رشد رواني و حركتي دانش‌ آموزان پرداخته است.

كاربرد رنگ‌ ها در آثار هنري با توجه به آثار روان‌شناختي آن‌ها

د, 1397/03/07 - 12:54
امروزه در روان‌شناسي نوين رنگ و رنگ‌ ها يكي از معيارهاي سنجش شخصيت به شمار مي‌ آيند؛ چرا كه هر يك از آن‌ها تأثير خاص روحي و جسمي در يك فرد مي‌ گذارد. فصلنامه رشد آموزش هنر در مقاله‌ اي به بررسي كاربرد رنگ‌ ها در آثار هنري با توجه به آثار روان‌شناختي آن‌ ها پرداخته است.

مهندسي معكوس و كاربرد آن در آموزش مهارت‌ هاي عملي

چ, 1397/02/26 - 07:37
از جمله مباحث نوين آموزش، آموزش به شيوه مهندسي معكوس است. فصلنامه رشد آموزش فني‌ و حرفه‌اي و كاردانش در مقاله‌ اي به قلم فرخ فيضي، فوق‌ ليسانس تكنولوژي آموزشي به اين موضوع پرداخته است

فرصت‌ ها و تهديدها در آموزش‌ هاي فني‌ و حرفه‌ اي

چ, 1396/12/23 - 08:41
آموزش‌ هاي فني‌ و حرفه‌ اي نقش مهمي در تشكيل سرمايه انساني از طريق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف جهان ايفا مي‌ كنند. فصلنامه «رشد آموزش فني‌ و حرفه‌ اي و كاردانش» در مقاله‌ اي به اين موضوع پرداخته است

مقايسه روش ‌هاي تدريس سنتي و نوين

س, 1396/12/22 - 11:25
فصلنامه «رشد آموزش فيزيك» در مقاله ‌اي به بررسي و مقايسه روش‌ هاي تدريس سنتي و نوين پرداخته است