مقالات فصلنامه های رشد

Subscribe to مقالات فصلنامه های رشد feed
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی RSS Feed
برورسانی: 4 روز 19 ساعت قبل

مدير و مهارت برقراري ارتباط مؤثر

د, 1396/05/02 - 13:17
«مدير و مهارت برقراري ارتباط مؤثر» عنوان مقاله‌اي از جديدترين شماره فصل‌نامه رشد مديريت مدرسه است

آنچه يك مشاور در آموزش مباني تربيت‌جنسي بايد بداند

ي, 1396/05/01 - 11:24
فصل‌نامه رشد آموزش مشاور مدرسه در مقاله‌اي، نكاتي را يادآور شده است كه براي مربيان و مشاوراني كه در صدد مطرح نمودن مباحث جنسي با والدين و كودكان هستند مفيدند

چگونگي آموزش مفاهيم قرآن كريم

ش, 1396/04/31 - 09:36
چگونگي آموزش مفاهيم قرآن كريم، عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي» منتشر شده است

سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش و زبان خارجي

س, 1396/04/27 - 14:31
سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش در زمره مهم‌ترين اسناد تعليم‌وتربيت نظام آموزش رسمي كشور است. فصل‌نامه «رشد آموزش زبان» در مقاله‌اي به بحث آموزش زبان خارجي در اين سند پرداخته است

آموزش سواد رسانه‌اي در مدارس

د, 1396/04/26 - 12:45
سواد رسانه‌اي مهارتي براي مقابله با جنگ رسانه‌اي است كه سبب مي‌شود، كودكان و نوجوانان بتوانند به عنوان مخاطب فعال، پيام‌ها را درك و آن‌ها را رمزگشايي و ارزيابي كنند. فصل‌نامه «رشد آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش» در مقاله‌اي به ضرورت آشنايي دانش‌آموزان با اين مقوله پرداخته است

روش فعال آموزش فيزيك با تأكيد بر شبيه‌سازي

ي, 1396/04/25 - 09:42
فصل‌نامه «رشد آموزش فيزيك» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به موضوع روش فعال آموزش فيزيك با تأكيد بر شبيه‌سازي اختصاص داده است

نمايش اسرار سطوح جامد

ش, 1396/04/24 - 08:03
تركيب شيميايي و خواص فيزيكي سطح يك جامد در تماس با يك فاز مايع يا گاز، تفاوت چشمگيري با درون جامد دارد. فصل‌نامه «رشد آموزش شيمي» در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است

مديريت خود، شاه‌كليد تعالي سازماني

چ, 1396/04/21 - 14:05
مديريت خود، شاه‌كليد تعالي سازماني عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است

قراردادهاي ويژه رنگ در نمايش آييني تعزيه

ي, 1396/04/18 - 11:07
رنگ در تعزيه به راحتي اشخاص را از نظر ديداري به دسته اشقيا و اوليا تقسيم مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه قراردادهاي ويژه رنگ در اين‌گونه نمايش مشخص و تغييرناپذيرند. فصل‌نامه «رشد آموزش هنر» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است

تربيت جنسي كودك و نوجوان

ش, 1396/04/17 - 10:04
فصل‌نامه «رشد مشاور مدرسه» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به موضوع تربيت جنسي كودكان و نوجوانان اختصاص داده است

مديريت دانش رويكردي نو در نظام ياددهي ـ يادگيري

چ, 1396/04/14 - 08:29
مديريت دانش بهره‌گيري بهينه از مجموعه تدابيري است كه فرد را در به‌كارگيري دانش كسب شده هدايت و راهنمايي و ايفاي نقش‌ها را با موفقيت عجين مي‌كند. ماه‌نامه «رشد تكنولوژي آموزشي» در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است

تكنيك‌هاي اجرايي در يادگيري پژوهش‌محور

س, 1396/04/13 - 09:18
تكنيك‌هاي اجرايي در يادگيري پژوهش‌محور، عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره ماه‌نامه «رشد معلم» منتشر شده است

غبار در خوزستان

د, 1396/04/12 - 09:46
يكي از نواحي ايران كه تحت‌تأثير پديده نوظهور گرد‌ و‌ غبار، به‌دليل شرايط خشك‌سالي‌هاي اخير، قرار گرفته است، خوزستان است. فصل‌نامه «رشد آموزش جغرافيا» در مقاله‌اي به دلايل و سرچشمه‌هاي اين موضوع پرداخته است

عوامل مؤثر در تغيير برنامه درسي رياضي

ي, 1396/04/11 - 10:50
عوامل مؤثر در تغيير برنامه درسي رياضي، عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه «رشد آموزش رياضي» منتشر شده است

آموزش در مدارس عصر صفوي

ش, 1396/04/10 - 11:24
آموزش در مدارس عصر صفوي عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه «رشد آموزش تاريخ» منتشر شده است. نويسنده در اين مقاله محتوا و سازمان آموزش مدارس و مراكز تعليمات عالي در اين دوره را بررسي كرده است

بررسي شاخه‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش براساس رويكرد سيستمي

ي, 1396/04/04 - 08:14
فصل‌نامه «رشد آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش» در مقاله‌اي پژوهشي به بررسي و تحليل شاخه‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش پرداخته است

چشمي به ساختار و چشمي به عامل

ش, 1396/04/03 - 10:19
نظريه ساخت‌يابي يكي از برجسته‌ترين نظريه‌هاي كلان جامعه‌شناسي نيمه دوم قرن بيستم محسوب مي‌شود كه آنتوني گيدنز را به يكي از برجسته‌ترين جامعه‌شناسان معاصر تبديل كرده است. فصل‌نامه «رشد آموزش علوم اجتماعي» در مقاله‌اي به تشريح اين نظريه پرداخته است

سرن و فرصت‌هاي آموزشي

س, 1396/03/30 - 07:51
در مركز تحقيقات هسته‌اي اروپا موسوم به «سرن» اهميت آموزش علوم به‌ويژه در فيزيك و رياضيات حس شده و براي آن برنامه‌ريزي شده است. اين امر مهم با هدف علاقه‌مندسازي و هدايت دانش آموزان به سمت مطالعه فيزيك ذرات دنبال مي‌شود. فصل‌نامه «رشد آموزش فيزيك» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است

شناسايي استعدادهاي ورزشي در دوره آموزش ابتدايي

ي, 1396/03/28 - 10:30
منظور از استعداديابي، كشف، شناسايي، انتخاب و پرورش استعداد ورزشكاراني است كه بيشترين توانايي را در يك رشته خاص داشته باشند. فصل‌نامه «رشد آموزش تربيت‌بدني» در مقاله‌اي به استعداديابي در دوره ابتدايي پرداخته است

پنج‌ تا E با ارزش

ش, 1396/03/27 - 08:42
روش تدريس 5E، كه يكي از راهبردهاي ياددهي- يادگيري مبتني بر نظريه ساختن‌گرايي است، از جمله روش‌هاي نويني است كه به‌دليل ويژگي‌هاي انعطاف‌پذير آموزش در دوره پيش‌دبستاني، كاربرد بسيار وسيعي يافته است. فصل‌نامه رشد آموزش پيش‌دبستاني در مقاله‌اي به توضيح اين روش پرداخته است