مقالات فصلنامه ها

پلي دي‌متيل سيلوكسان‌ها

فصلنامه های رشد - ش, 1395/06/06 - 17:01
پلي دي‌متيل سيلوكسان معمول و پركاربردترين اعضاي خانواده سيليكون‌ها به شمار مي‌رود. فصل‌نامه «رشد آموزش شيمي» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به معرفي و كاربرد آن اختصاص داده است

چرا معلمان بايد از مواد آموزشي استاندارد استفاده كنند؟

فصلنامه های رشد - چ, 1395/06/03 - 18:19
فصل‌نامه رشد جوانه در مقاله‌اي به انواع مواد آموزشي استاندارد و ضرورت استفاده معلمان از آن‌ها پرداخته است

اكوتوريسم و ژئوتوريسم

فصلنامه های رشد - چ, 1395/06/03 - 18:17
فصل‌نامه «رشد آموزش جغرافيا» در جديدترين شماره خود و طي مقاله‌اي به تبيين مفاهيم گردشگري، اكوتوريسم و ژئوتوريسم از ديدگاه علم جغرافيا پرداخته است

تدريس تاريخ با شيوه عبرت آموزي قرآن

فصلنامه های رشد - ي, 1395/05/31 - 16:29
به كارگيري شيوه عبرت‌آموزي در كلاس درس، يعني همان روشي كه قرآن كريم در تمام 264 حكايت خود به كار برده است. فصل‌نامه «رشد آموزش تاريخ» در مقاله‌اي به تدريس تاريخ به شيوه عبرت آموزي قرآن پرداخته است

فرهنگ و رهبري آموزشي

فصلنامه های رشد - چ, 1395/05/27 - 15:09
رهبري آموزشي، به‌عنوان مهم‌ترين نوع رهبري، به فرهنگ حرفه‌اي در مدرسه‌ها بسيار مربوط مي‌شود. فصل‌نامه رشد مديريت مدرسه در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است

علوم شهروندي در قرن بيست و يكم

فصلنامه های رشد - س, 1395/05/26 - 13:17
ماه‌نامه «رشد مدرسه فردا» در مقاله اي و با توجه به گسترش ظرفيت هاي علوم شهروندي، به زنجيره علوم پرداخته است. زنجيره اي كه از آگاهي جهاني آغاز و به مشاركت جهاني ختم مي‌شود

بازسازي سبك اِسناد دانش‌آموزان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي

فصلنامه های رشد - د, 1395/05/25 - 13:03
اِسناد از جمله مفاهيمي است كه در چند دهه اخير مورد توجه بسياري از روان‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعي قرار گرفته است. فصل‌نامه «رشد مشاور مدرسه» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است

كودكاني كه ما را به چالش مي‌كشند

فصلنامه های رشد - ي, 1395/05/24 - 15:09
«كودكاني كه ما را به چالش مي‌كشند» عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه رشد آموزش پيش‌دبستاني منتشر شده است

برنامه‌ريزي بر پايه شواهد

فصلنامه های رشد - ش, 1395/05/23 - 16:24
برنامه‌ريزي بر پايه شواهد، عنوان مقاله‌اي است كه در شماره بهار فصل‌نامه «رشد آموزش فيزيك» منتشر شده است. در اين نوشتار كوشش شده تا درباره هدف، بهره‌گيران، مفهوم و رويكرد برنامه‌ريزي بر پايه شواهد، ايجاد برنامه، اجرا، پايش و ارزيابي آن روشنگري شود

گنبد سلطانيه، شاهكار دوره ايلخاني

فصلنامه های رشد - ش, 1395/05/23 - 16:24
گنبد سلطانيه از شاهكارهاي دوره حكومت ايلخانيان در ايران است كه به دستور سلطان‌محمد الجايتو (خدابنده) با به‌كار گرفتن جمعي از هنرمندان ايراني ساخته شد. فصل‌نامه «رشد آموزش هنر» يكي از مقالات جديدترين شماره خود را به ويژگي‌هاي هنري اين اثر اختصاص داده است

آموزش به روش بازي

فصلنامه های رشد - د, 1395/05/18 - 16:28
بهره بردن از بازي‌هاي متنوع رياضي، به معلمان كمك مي‌كند تا دانش‌آموزان را به كلاس و درس رياضي علاقه‌مند كنند. فصل‌نامه «رشد آموزش رياضي» در شماره بهار خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است

بازي‌درماني

فصلنامه های رشد - د, 1395/05/18 - 15:33
ماه‌نامه «رشد آموزش ابتدايي» در شماره 8 خود با دكتر مريم بهنودي درباره بازي‌درماني و نقش آن در يادگيري و مهارت دانش‌آموزان گفت‌وگو كرده است

برنامه درسي و فاوا

فصلنامه های رشد - ي, 1395/05/17 - 14:14
ماه‌نامه «رشد تكنولوژي آموزشي» در شماره 8 خود مقاله‌اي را به ويژگي‌هاي برنامه درسي مبتني بر ICT اختصاص داده است

كژراهه‌هاي نوجواني

فصلنامه های رشد - ش, 1395/05/16 - 14:21
اعتياد و استفاده از مواد مخدر بيش از همه، قشر جوان و نيروي فعال جامعه را هدف خود قرار داده است لذا بايد اين قشر را آگاه كرد. فصل‌نامه «رشد آموزش مشاور مدرسه» در آخرين شماره خود مقاله‌اي را به موضوع روش‌هاي پيشگيري از گرايش به سوءمصرف مواد در نوجوانان اختصاص داده است.

چارچوب مهارت‌هاي تفكر در طبقه‌بندي جديد مارزانو از اهداف آموزشي

فصلنامه های رشد - ي, 1395/05/10 - 16:02
روبرت مارزانو، محقق برجسته تعليم و تربيت طبقه‌بندي جديدي از اهداف آموزشي ارائه كرده است. «فصل‌نامه رشد آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است

رمزگشايي از سطح جامده

فصلنامه های رشد - چ, 1395/05/06 - 12:02
رمزگشايي از سطح جامدها عنوان مقاله‌اي است كه در فصل‌نامه «رشد آموزش شيمي» منتشر شده است

قرآن از نگاه كودك پيش‌دبستان

فصلنامه های رشد - د, 1395/05/04 - 12:49
«فصل‌نامه رشد آموزش پيش‌دبستاني» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به موضوع تأثير انتخاب رويكرد در برنامه و فعاليت‌هاي قرآني بر نگرش كودكان پيش‌دبستان نسبت به قرآن اختصاص داده است

نكاتي از اسرارالتوحيد

فصلنامه های رشد - ي, 1395/05/03 - 14:09
در درس بيست‌ويكم كتاب زبان و ادبيات فارسي عمومي دوره پيش‌دانشگاهي با عنوان «درآمدي بر حسب حال/ زندگي‌نامه» چند حكايت از كتاب اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي‌سعيد نگاشته محمدابن منور آمده است. «فصل‌نامه رشد آموزش زبان و ادبيات فارسي» در مقاله‌اي به نكاتي درباره اين درس پرداخته است

تدبر در آيات قرآن

فصلنامه های رشد - ش, 1395/05/02 - 14:17
پرسش و پاسخ‌هاي ديني يكي از بخش‌هاي «فصل‌نامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي» است. اين فصل‌نامه در جديدترين شماره خود، اين پرسش را كه «آيا اجازه تدبر در آيات قرآن ويژه معصومان است يا مردم عادي نيز مي‌توانند در آن تدبر كنند؟» را مطرح و پاسخ آيت‌الله جوادي آملي را منتشر كرده است

Pages

Subscribe to سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی aggregator