مقالات فصلنامه ها

تعبير ديناميكي از محيط يادگيري

فصلنامه های رشد - چ, 1395/04/23 - 13:41
در تعبير ديناميكي، محيط يادگيري مفهومي بسيار فراتر از جغرافيا و مكان است و تمامي تعامل انسان با پديده‌ها و رويدادهاي جهان خارج را در بر مي‌گيرد

معرفت‌شناسي نظريه انتقادي

فصلنامه های رشد - س, 1395/04/22 - 12:25
نظريه انتقادي يكي از اصلي‌ترين نظرياتي است كه در مكتب فرانكفورت ديده مي‌شود. يكي از مقالات جديدترين شماره «فصل‌نامه رشد آموزش علوم اجتماعي»، به معرفي اين نظريه اختصاص دارد

جايگاه هنر در سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش

فصلنامه های رشد - د, 1395/04/21 - 12:55
در اين مقاله كارآمدي هنر در دستيابي به برخي اهداف و چشم‌اندازهاي سند تحول بنيادين مورد بررسي قرار گرفته است

ادبيات انتقادي در عصر قاجار

فصلنامه های رشد - س, 1395/04/15 - 12:11
ادبيات انتقادي در عصر قاجار عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه رشد آموزش تاريخ منتشر شده است. در اين مقاله به بررسي نقش ادبيات انتقادي در انعكاس مسائل سياسي– اجتماعي ايران عصر قاجار پرداخته شده است

نقشه مفهومي برنامه درسي تربيت ‌معلم

فصلنامه های رشد - ي, 1395/04/13 - 12:58
«ماه‌نامه رشد معلم» در آخرين شماره خود گزارش دومين نشست گروه تربيت‌معلم انجمن برنامه درسي را كه در آن دكتر موسي‌پور، معاون آموزشي دانشگاه فرهنگيان طراحي كلان برنامه درسي تربيت‌معلم جمهوري اسلامي ايران را تشريح كرده است

اضطراب در كودكان و نوجوانان

فصلنامه های رشد - چ, 1395/04/09 - 15:01
اضطراب عبارت است از يك احساس منتشر، ناخوشايند و مبهم هراس و دلواپسي كه به فرد دست مي‌دهد و شامل عدم اطمينان، درماندگي و برانگيختگي فيزيولوژي است. يكي از مقالات جديدترين شماره «فصل‌نامه رشد آموزش پيش‌دبستاني» به اضطراب در كودكان و نوجوانان اختصاص دارد

مشاركت، اساس تعالي مديريت مدرسه

فصلنامه های رشد - س, 1395/04/08 - 14:15
«فصل‌نامه رشد مديريت مدرسه» در جديدترين شماره خود، مقاله‌اي را به بررسي مشاركت در تعالي مديريت مدرسه اختصاص داده است

تأثير قرآن كريم بر ادبيات فارسي

فصلنامه های رشد - ي, 1395/04/06 - 12:43
امروزه در حوزه تاريخ ادبي ايران اثري را نمي‌توان يافت كه متأثر از قرآن و حديث نباشد و اين نشان از تأثير گسترده قرآن بر ادبيات فارسي دارد. «فصل‌نامه رشد زبان و ادب فارسي» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است

برنامه‌هاي سوئد و آلمان در يادگيري مادام‌العمر با تأكيد بر آموزش فني‌وحرفه‌اي

فصلنامه های رشد - ش, 1395/04/05 - 18:48
يادگيري مادام‌العمر به هر نوع يادگيري شهروندان در طول عمر خود در محيط مدرسه، خانه، اجتماع، محيط‌هاي ورزشي، فرهنگي و... اشاره دارد. «فصل‌نامه رشد آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است. در اين مقاله، اقدامات دو كشور سوئد و آلمان در زمينه آموزش‌هاي مادام‌العمر در دو بخش رسمي و غيررسمي و با تأكيد بر آموزش فني‌وحرفه‌اي اشاره شده است

مدرسه و رهبري كوانتومي

فصلنامه های رشد - ش, 1395/04/05 - 17:29
در اين مقاله كه در جديدترين شماره «فصل‌نامه رشد آموزش مديريت مدرسه» منتشر شده است، ضمن مقايسه دو پارادايم نيوتوني و كوانتومي، ويژگي‌هاي آن‌ها در سازمان و مديريت را مورد بررسي قرار گرفته است.

يادگيري مشاركتي

فصلنامه های رشد - چ, 1395/04/02 - 18:38
يادگيري مشاركتي نوعي تصميم‌گيري آموزشي است كه نظريه‌هاي كارشناسانه مربوط به روش يادگيري دانش‌آموزان را در حوزه‌هاي حسي، حركتي، ادراكي و عاطفي منتقل مي‌كند. «فصل‌نامه رشد آموزش تربيت‌بدني» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است.

جايگاه اصول موضوع در تدريس رياضي دبيرستان

فصلنامه های رشد - س, 1395/04/01 - 12:28
تدريس اصول موضوع در برخي مدارس كشور، امري رايج و متداول است، البته اين امر همواره با شك و گمان همراه است كه آيا چنين رويكردي براي دانش‌آموزان متوسطه مفيد و قابل فهم است يا خير...

احساس پيري

فصلنامه های رشد - ي, 1395/03/30 - 12:40
احساس پيري فرايند طبيعي زندگي نيست و شايد ربط مستقيمي هم به پيري نداشته باشد اما تبعات آن ممكن است فرد را گوشه‌نشين و منزوي كند.

سرمايه اجتماعي و احساس امنيت

فصلنامه های رشد - ش, 1395/03/29 - 18:27
يكي از حوزه‌هايي كه در سرمايه اجتماعي مورد توجه قرار دارد و از اهميتي بسيار به سبب برقراري ارتباطات مؤثر برخوردار است، حوزه‌ امنيت و احساس امنيت اجتماعي است. «فصل‌نامه رشد آموزش علوم اجتماعي» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به اين موضوع اختصاص داده است.

ميكروارگانيسم‌ها مواد نفتي را تجزيه مي‌كنند

فصلنامه های رشد - ش, 1395/03/29 - 12:31
ميكروارگانيسم‌ها مواد نفتي را تجزيه مي‌كنند عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره «فصلنامه رشد آموزش زيست‌شناسي» منتشر شده است.

حفره‌داران و تك‌تازي در عرصه پالايندگي

فصلنامه های رشد - چ, 1395/03/26 - 13:26
مواد نانو متخلخل به‌دليل برخورداري از حفره‌هاي بسيار ريز با اندازه‌هاي گوناگون، در صنعت جايگاه مهمي يافته‌اند. «فصل‌نامه رشد آموزش شيمي» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به جايگاه آن‌ها در فرايند جداسازي و آماده كردن آن‌ها براي غربال‌گري اختصاص داده است.

عياري، جوانمردي و پهلواني در تاريخ ايران

فصلنامه های رشد - س, 1395/03/25 - 18:31
جوانمردي و پهلواني آئيني است كه خاستگاه آن به سرزمين متمدن و كهن ايران بازمي‌گردد. از اين‌ رو «فصلنامه رشد آموزش تاريخ» در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است.

آموزش‌هاي دوران اوليه كودكي از نگاه جهاني

فصلنامه های رشد - س, 1395/03/25 - 12:37
«فصلنامه رشد آموزش پيش‌دبستاني» در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به ضرورت آموزش‌هاي دوران اوليه كودكي از نگاه جهاني اختصاص داده است.

مهارت، شايستگي، صلاحيت و تلفيق

فصلنامه های رشد - د, 1395/03/24 - 13:52
«فصلنامه رشد آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش» در مقاله‌اي به مهارت‌ها، شايستگي‌هاي فني و غيرفني، مفهوم تلفيق و نگاه به برنامه درسي از بعد تلفيق پرداخته است

Pages

Subscribe to سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی aggregator