Feed aggregator

برنامه ریزی آموزشی | سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی - چ, 1395/07/14 - 03:16
رئیس سازمان پژوهش آموزش و پرورش: آموزش و پرورش برای تربیت و تعلیم نیازمند آرامش ...

بازدید «دانشجومعلمان» دانشگاه فرهنگیان از سازمان پژوهش ...

برنامه ریزی آموزشی - چ, 1395/07/14 - 03:16
تعدادی از دانشجومعلمان پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان در هفته پژوهش از سازمان پژوهش و برنامه ...

رسانه های کمک آموزشی

سازمان و رسانه ها - س, 1395/07/13 - 11:56
مجلات رشد; هدايت ...

شبكه رشد - roshd.ir

سازمان و رسانه ها - س, 1395/07/13 - 11:34
مجلات رشد; جشنواره‌ی فيلم ...

Pages

Subscribe to سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی aggregator