نشست برنامه‌ریزی درسی و پداگوژی در آموزش ابتدایی برگزار می‌شود

از سوی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نشست برنامه‌ریزی درسی و پداگوژی در آموزش ابتدایی برگزار می‌شود.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس، نشست برنامه‌ریزی درسی و پداگوژی در آموزش ابتدایی را برگزار می‌کند.

در این نشست، حسین فرزین‌نیا، مؤسس و مدیر مجموعۀ مبین، از تجربۀ زیستۀ دبستان مبین در شهر بسطام روایت می‌کند.
گفتنی است این نشست که یازدهمین نشست گروه ویژۀ پژوهشی برنامۀ درسی پیش‌دبستان و دبستان به مدیریت دکتر ابراهیم طلایی است، 9آذر1398، ساعت 16 تا 17، در دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.