دومین نشست «ایدئولوژی و برنامۀ درسی» برگزار می‌شود

پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران،  دومین نشست «ایدئولوژی و برنامۀ درسی» را برگزار می‌کند.

در این نشست که با دبیری دکتر سیدمحمدحسین حسینی برگزار می‌شود، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر اسدالله مرادی، دکتر نادر سلسبیلی، دکتر رضا ملایی و دکتر محمد حسنی دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه می‌کنند.

این نشست، 23دی1398، ساعت 13:30 تا 16:30، در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی میزبان شرکت‌کنندگان است.