دومین کنگره ملّی خانواده برگزار می شود

دومین کنگره ملی خانواده با گردهمایی فعالان حوزه خانواده در سراسر کشور با موضوع خانواده و گام دوم انقلاب از یکم بهمن ماه به مدت سه روز در مجموعه سرچشمه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، دومین کنگره ملی خانواده با گردهمایی فعالان حوزه خانواده در سراسر کشور برگزار می شود.

این کنگره که به موضوع خانواده و گام دوم انقلاب می پردازد از یکم بهمن ماه به مدت سه روز در مجموعه سرچشمه تهران برگزار می شود.

در این کنگره فعالان حوزه خانواده از سراسر کشور گردهم خواهند آمد و موضوعات کنگره  در حوزه های مطالعات وسیاست گذاری، آموزش و مشاوره، تبلیغ و رسانه، سازمان دهنده و مجامع، نمادها و سازمان ها و خیرین و واسطین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این کنگره همچنین اهدافی را دنبال میکند که از جمله آنها ارتقای دانش نظری، تحلیلی و ظرفیت تخصصی کنشگران و فعالان خانواده  و همچنین ایجاد بستری برای شبکه سازی کنشگران و فعالان خانواده است.

ظرفیت سازی برای توسعه درون زا و ارتقای توان درآمد زایی کنشگران و شناسایی مسائل و مشکلات فعالان خانواده نیز از دیگر اهداف برگزاری دومین کنگره ملی خانواده خواهد بود.