نشست-علمی"نگاهی نو بر هویت آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش"

نشست-علمی نگاهی نو بر هویت آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این نشست توسط حوزه تربیت و یادگیری قرآن و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همکاری گروه عربی متوسطه دوم شهر تهران روز شنبه 5 بهمن از ساعت 13:30 تا 16:30 در سالن همایش‌های سازمان پژوهش برگزار می شود.

محورهای این نشست:

1- بازخوانی جایگاه و اهمیت و اهداف آموزش زبان عربی دکتر حامد صدقی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2- نگاهی به افق های آینده آموزش زبان عربی دکتر بتول مشکین فام عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)

3- معیارهای آموزش زبان عربی و ارائه الگوی مناسب دکتر سهیلا محسنی نژاد عضو هیئت علمی و معاون منابع انسانی و پشتیبانی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)

4- تحلیلی بر وضعیت موجود آموزش زبان عربی دکتر معصومه حسن زاده استاد دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه فرهنگیان-سرگروه عربی تهران

دبیر نشست دکتر محمد ابراهیم محمدی