برگزاری سلسله نشست های "ایده ها و اندیشه ها در برنامه درسی"

سلسله نشست های "ایده ها و اندیشه ها در برنامه درسی" 8 بهمن ماه در سالن جلسات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دویم نشست از این سلسله نشست ها با هدف اشاعه، کاربست، تسهیم و اشتراک یافته‌های علمی پژوهشی رساله‌های دکتری و مقالات مرتبط با وظایف سازمان و با موضوع "الگوی طراحی برنامه درسی تلفیقی در دوره ابتدایی بر اساس برنامه درسی ملی" برگزار می شود.

ارائه دهنده: دکتر حسین قاسم پور

ناظر علمی: دکتر حسن ملکی

سه شنبه ماه 1398/11/08 ساعت 14 تا 16 در سالن اجتماعات طبقه هشتم