تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش ملی "برنامه درسی و مسائل اجتماعی"

مهلت ارسال مقاله به همایش ملی "برنامه درسی و مسائل اجتماعی" تا 10 بهمن ماه تمدید شد.

همایش ملی برنامه درسی و مسائل اجتماعی از سوی دانشگاه علامه طباطبایی و با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 30 بهمن ماه 1398 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

محورهای این همایش، برنامه درسی و شهر و برنامه درسی و خانواده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی این همایش، حضور کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهی در همایش برنامه درسی و مسائل اجتماعی آزاد است.