کتاب «مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی‌نظیر آمریکا» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی‌نظیر آمریکا»به‌کوشش انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران و دانشگاه خوارزمی؛ نقد و بررسی می‌شود.

انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی، 20بهمن1398، نشست نقدوبررسی کتاب «مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی‌نظیر آمریکا؛ چگونه آزمون و حق انتخاب مدرسه منجر به تضعیف آموزش و پرورش گردیده است» را برگزار می‌کند.

دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر محمود امانی تهرانی و دکتر صمد ایزدی در این نشست سخنرانی می‌کنند.

گفتنی است کتاب «مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی‌نظیر آمریکا» نوشتۀ دایان راویچ است که دکتر صمد ایزدی آن را ترجمه کرده و از سوی انتشارات دانشگاه مازندران به چاپ رسیده است.

در چکیدۀ این کتاب آمده است:

کتاب حیات و مرگ سیستم مدارس بزرگ آمریکا در پیوند با کتاب مشهور حیات و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا اثر نویسنده معروف جان ژاکوب، در تجدد فرهنگی و ادبی آموزش و پرورش آمریکا به طور کلی و در آموزش و پرورش مناطق شهری به‌طور ویژه نقش بسزایی ایفاء نموده است. کتاب حیات و مرگ سیستم مدارس بزرگ آمریکا توسط دایانا راویچ به رشته تحریر در آمده است.

وی نگارش این اثر را حاصل قرار ملاقات با افراد مختلف، گفت‌وگو با معلمان و مدیران و مقامات رسمی آموزش و پرورش مناطق و ایالت‌ها می‌داند.

این اثر مشتمل بر 10 فصل می‌باشد. در فصل اول با عنوان «آنچه درباره اصلاحات آموزشی آموختم» نویسنده به تغییر نگرش خود در خصوص اصلاحات آموزشی و نقش آزمون‌ها، ویژگی پاسخگویی و حق انتخاب مدرسه اشاره می‌کند و علیرغم امیدواری قبلی، تردید و دودلی را ابراز می‌دارد.

وی معتقد است که اصلاحات آموزشی موفق نشده‌اند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند. فصل دوم با اصطلاح کنایه‌آمیز «ربوده شده! چگونه نهضت استانداردها به نهضت آزمون سازی تبدیل شده است»، شروع می شود. در این فصل ابتدا به دو جریان برجسته و مهم در نظریات اصلاحی آموزش و پرورش آمریکا یعنی جریان انتخاب و پاسخگویی می‌پردازد، که این دو حرکت مبنای قانونی می‌شود که در دولت بوش تحت عنوان «هیچ کودکی نباید از تحصیل باز بماند» در ژانویه 2002 به تصویب می‌رسد. این قانون معیار اصلی کیفیت آموزش و برنامه‌های مدارس را نمرات آزمون‌های استاندارد شده می‌دانست و کمتر اشاره‌ای به محتوای آموزش (آنچه دانش‌آموزان بایستی فرا گیرند) می‌نمود. همچنین در این فصل اشاره به گزارش تحت عنوان «ملتی در معرض خطر» می‌نماید.

فصل سوم به تغییر شکل ناحیه 2 به عنوان یکی از 32 حوزۀ مدارس عالی شهر نیویورک می‌پردازد که به نماد موفقیت ملی در اواخر دهه ی 1990 تبدیل شده بود.

فصل چهارم اختصاص دارد به درسهایی از آموزش و پرورش سان دیاگو.

در فصل پنجم مدل تجاری در شهر نیویورک مورد بحث و کنکاش قرار می‌گیرد.

فصل ششم کتاب به توضیح و شرح قانونی می‌پردازد که در سال 2000 مصوب شد و بر اساس آن هیچ کودکی نباید از مدرسه و تحصیل بازماند.

فصل هفتم به داستان یک ایده تحت عنوان حق انتخاب محل تحصیل اختصاص دارد. فصل هشتم به مبحث پاسخگویی می‌پردازد. و در نهایت فصل نهم باعنوان «خانم راتلیف می‌خواست چه کاری انجام دهد؟ »