فراخوان جذب آموزگار برای مدرسه تابستانی تلویزیون

 

معاونت آموزش ابتدایی در اطلاعیه ای فراخوان جذب آموزگار برای مدرسه تابستانی تلویزیون با محوریت مهارت آموزی برای دانش آموزان و والدین صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به منظور تداوم آموزش بر مبنای مهارت های اجتماعی و آداب زندگی و با توجه به تاکید وزیر محترم آموزش و پرورش که آموزش در تابستان با تلفیق مهارت و توجه به اوقات فراغت دانش آموزان انجام شود، مدرسه تلویزیونی از اول تیرماه فعالیت خود را با رویکرد جدید از سر می گیرد.

برای پایه اول تحصیلی مجددا آموزش ها تکرار خواهد شد. این موضوع بسیار مهم است که دانش آموزان کلاس اول حروف الفبا را فرا گرفته باشند و چون ارزشیابی به صورت کیفی و توصیفی انجام می شود تا معلم اطمینان خاطر نداشته باشد که دانش آموز کلاس اول به مهارت خواندن و نوشتن تسلط پیدا نکرده، آموزش ادامه خواهد داشت

روزانه چهار زمان مشخص از ساعت ده و نیم صبح تا دوازده و نیم در نظر گرفته شده است که هر کدام در حول موضوعات مختلفی ارائه می شود به طور مثال مباحثی برای توانمند سازی مربیان پیش دبستانی یا  آموزش هایی برای والدین خصوصا مادران دانش آموزان و نحوه تدریس سال آتی آموزگاران در مدارس و فعالیت هایی که برای دانش آموزان بر مبنای مهارت آموزی در نظر گرفته شده است.

قرار نیست مجددا دانش آموزان محتوای کتاب های درسی را آموزش ببینند بلکه با استفاده از بستر تلویزیون و در قالب قصه، بازی و نمایش مهارت های اجتماعی برای والدین، دانش آموزان، همکاران و مربیان پیش دبستانی آموزش دغدغه اولیا و دانش آموزان که چرا در تابستان هم مدرسه داریم، برطرف می شود و آنچه اتفاق خواهد افتاد فقط بازآموزی کتب درسی در پایه اول ابتدایی است و در دیگر پایه های تحصیلی مهارت آموزی های مرتبط با برنامه های درسی تجویزی و شرایط سنی دانش آموز است و دانش آموزان مانند ماه های قبل کلاس آموزشی صرف ندارند.

با توجه به پایه تحصیلی دانش آموز مهارت هایی مانند کار با کامپیوتر، مهارت های دستی، مهارت های هنری، مهارت های نوشتاری و... آموزش داده می شو و در مدرسه تابستانی تلویزیون مخاطب  فقط دانش آموزان نیستند بلکه اولیا آنها، راهبران آموزشی و تربیتی، آموزگاران، مدیران مدارس، مربیان پیش دبستانی، معلمان چندپایه مبتنی بر برنامه های تلفیقی مخاطب جعبه جادویی تلویزیون هستند.

آموزگاران علاقه مند و توانمند شهرتهران و شهرستان های تهران با توجه به شرایط خاص کشور از جهت شیوع ویروس کرونا، در هفت مهارت ذکر شده تا دوم تیر ماه می توانند درخواست همکاری خویش را از طریق سایت وزارت آموزش و پرورش و از طریق لیک زیر ثبت نام ارسال کنند.

لینک ثبت نام