کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی

نخستین کنفرانس نقش معرفت دینی در علوم انسانی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، زمان آغاز این کنفرانس آبان ماه 1399 بوده و به نقش معرفت دینی در علوم انسانی از گفتگو تا تأسیس علم دینی خواهد پرداخت.