فراخوان ارسال مطالب برای ماهنامه رشد معلم منتشر شد

ماهنامه رشد معلم از تولیدات رسانه‌ای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی فراخوان مقاله منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ماهنامه رشد معلم از مجموعه مجلات رشد است که در دفترانتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش با رویکرد نشر مطالب کاربردی و زیسته معلمان، مربیان و مدیران مدارس به زودی منتشر خواهد شد..

تکنیک‌ها و روش‌های نو در تدریس و ارزشیابی در بستر فضای مجازی؛ اشاعه مفاد اسناد تحولی در فرآیند یاددهی- یادگیری؛ نوآوری در روش‌های تدریس با رویکرد موقعیت محور و تلفیقی؛ ارزشیابی فرایندی و عملکردی؛ انواع مهارت‌های معلمی؛ منش و هویت معلمی؛ چگونگی برنامه‌ریزی درسی درسطح  مدرسه؛ چگونگی احیای معلم در نقش مشاور؛ ویژگی‌های معلم در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و غیره برخی از موضوعات پیشنهادی در این فراخوان است.

مقاله؛ یادداشت؛ خاطره؛ درس کاوی؛ سناریو نویسی؛ داستان؛ تجربه نگاری؛ اقدام پژوهی و غیره قالب‌های نوشتاری این فراخوان است.

نحوه ارسال آثار:

حجم مطالب ارسالی حداکثر 1000 کلمه باشد.

مطالب مورد نظر در قالب فرمت ورد به آدرس رایانامه  moallem@roshdamag.ir  ارسال شود.

شماره تماس مجله:02188490232

 پوستر این فراخوان از طریق لینک پیوست قابل دریافت می باشد.