پایـگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام

اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان در راستای آگاهی رسانی از ابزارهای پژوهشی و توجه به ارتقاء سواد اطلاعاتی و پژوهشی پژوهشگران و همکاران محترم سازمان، دسترسی به مرکز معتبر بین‌المللی پشتیبانی از سیاست‌گذاری‌های کلان پژوهشی و آموزشی کشورهای اسلامی فراهم نمود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دسترسی به پایـگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام از ادرس http://lib.oerp.ir قابل مشاهده بوده و در جهت تهیه، پردازش و روزآمدسازی اطلاعات پژوهشی و با به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و منطبق با استانداردهای جهانی، برای سنجش فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشورهای جهان اسلام و کمک به ارتقاء سطح علمی این کشورها فعالیت می‌کند. هم‌اکنون کلیه کشورهای اسلامی در پنج منطقه مختلف از جمله جنوب شرقی آسیا، کشورهای عربی، کشورهای اسلامی غیر عربی قاره آفریقا، کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز و سایر کشورهای اسلامی در منطقه خاورمیانه، اروپا و آمریکای جنوبی امکان بهره‌برداری از خدمات ISC را دارند. فـرآورده‌های‌ علمی‌ این پایگاه برابر با فرآورده‌هایی هستند کـه تـوسط مـؤسسه تامسون رویترز در‌ سطح‌ جهان تولید می‌شود؛ بـا ایـن‌ تفاوت‌ که‌ این فرآورده‌ها برای‌ زبان‌ فارسی و کشورهای اسلامی، طراحی‌ و بومی‌سازی‌ شده‌اند.

برخی فعالیت‌های مهم این پایگاه از بدو تأسیس تاکنون عبارتند از:

  • نمایه‌سازی نشریات معتبر کلیه کشورهای اسلامی در تمام حوزه‌های موضوعی و به زبان‌‌های مختلف به‌منظور ایجاد یک شبکه علمی در جهان اسلام.
  • ارزیابی مستمر نشریات با هدف ارتقاء شبکه علمی کشورهای اسلامی.
  • پایش مستمر جایگاه علمی کشورهای مختلف دنیا و به‌خصوص کشورهای اسلامی به منظور اطلاع از شکاف‌ها و نقاط قوت و ضعف کشورهای اسلامی در حوزه‌های مختلف علمی.
  • رتبه‌بندی و ارزیابی دانشگاه‌های دنیا، کشورهای اسلامی و نیز کشور بر اساس شاخص‌های مصوب.
  • تهیه گزارش‌‌های مختلف در حوزه علم و فناوری کشورها و نیز دانشگاه‌های کشورهای اسلامی و برگزاری کارگاه‌های ارتقاء اثربخشی پژوهش در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی

سامانه‌های این پایگاه عباتند از: سامانه جامع ثبت و اطلاع رسانی همایش های معتبرعلمی/ سامانه ژورنال یاب/ سامانه گزارش‌های استنادی‌ نشریات‌ فارسی‌/ رصدخانه علم جهان اسلام