فراخوان مقاله فصلنامه تخصصی رشد آموزش مشاور مدرسه

فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه که از تولیدات رسانه‌ای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی می باشد، فراخوان مقاله منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه از مجموعه مجلات رشد است که در دفترانتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش برای ایجاد زمینه مناسب برای تقویت مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان؛ کمک به ارتقای دانش معلمان در زمینه اصول و مبانی آموزش و پرورش؛ معرفی راهبردها، رویکردها و روش‌های مشاوره؛ ایجاد زمینه مناسب برای هم‌اندیشی و تبادل‌نظر بین معلمان، کارشناسان و برنامه‌ریزان درسی، با رویکرد نشر مطالب کاربردی و زیسته معلمان، مشاوران، مربیان و مدیران مدارس در 48 صفحه منتشر می‌شود.

موضوعات پیشنهادی:

• تعامل و مشارکت مدرسه و مشاور؛

• جایگاه مشاور و مشاوره در نظام آموزش‌و‌پرورش؛

• خانه، مدرسه و مشاوره؛

• امید به تحصیل و انگیزه یادگیری؛

• چرایی و چیستی عدم مراجعه خانواده‌ها به مراکز مشاوره؛

• اعتمادسازی در حوزه مراجعه به مشاور؛

• جایگاه خانواده و والدین در تربیت، رشد و شکوفایی فرزندان؛

• تأثیرگذاری نقش مشاوران در انتخاب مسیر شغلی دانش‌آموزان؛

• فرایند مشاوره و هویت‌یابی نوجوانان و جوانان؛

• هدایت تحصیلی، نقاط قوت، ضعف‌ها و ارائه راهکار برای بهبود فرایند آن؛

• مشاوره و چالش‌های شغلی؛

• نقش‌های مشاوران به عنوان راهنما، تسهیل‌گر، متخصص و ....؛

• نقش مشاوران در بهبود کیفیت فرایند آموزشی مدارس؛

• ضرورت وجود مشاوران در مدارس ابتدایی؛

• راهکارها و پیشنهادات جهت ارتقای جایگاه اجتماعی و شغلی مشاوران.

قالب‌های ارسال اثر:

مقاله، یادداشت، تجربه‌نگاری در حوزه موضوعات پیشنهادی، اقدام‌پژوهی، گزارشی از جلسات مشاوره و... .

شرایط ارسال مطالب:

برای اطلاع از فرمت ارسال آثار و مطالعه شماره‌های پیشین نشریه به سایت زیر مراجعه نمایید.

سایت نشریه: https://mag.roshd.ir/moshavere-madreseh/

تسهیلات و امتیازات علمی و معنوی در نظر گرفته شده برای نویسندگان همکار:

1. اعطای تقدیرنامه از دفتر انتشارات و فناوری آموزشی؛

2. همکاری علمی و آموزشی ـ تربیتی با نویسندگان برتر هر شماره.

قابل توجه:

آثار ارزشمند شما پس از بررسی در شورای سردبیری و هیئت تحریریه نشریه، در صورت تأیید منتشر خواهد شد. ضمناً دفتر نشریه به پاس تلاش‌های علمی شما، برای تمامی نویسندگان که به هر نحوی با نشریه همکاری داشته‌اند و آثار خود را ارسال نموده‌اند (لوح تقدیر) از سوی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی صادر خواهد کرد و آثار آن‌ها در ویژه‌نامه‌های بعدی به چاپ خواهد رسید.

شماره تلفن دفتر مجله: 9-88831161-021 (داخلی 377)