همایش ملی "انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل"

به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، همایش ملی "انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل"، در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی به بررسی روند پژوهانه مؤلفه‌ها و اصول انقلاب اسلامی در عرصه نظر و عمل می‌پردازد.
بنابراین گزارش محورهای فراخوان این همایش در بعد سیاست داخلی عبارت‌اند از: انقلاب اسلامی و عدالت (عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و...)؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و آزادی (آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی سیاسی و ...) ؛ از نظریه تا عمل،  انقلاب اسلامی و حقوق ملت (حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و ...) ؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و سه گانه استقلال، جمهوریت و آزادی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و سیاست اخلاقی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و تقویت معنویت و باورهای دینی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و آموزش و فرهنگ؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و امنیت؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و مشارکت؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و وحدت ملی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و خودکفایی (خود اتکایی) ؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و پیشرفت و توسعه؛ از نظریه تا عمل و انقلاب اسلامی و تمدن سازی؛ از نظریه تا عمل، همچنین محورهای موضوعی در ذیل سیاست خارجی بدین شرح اعلام گردیده است:
انقلاب اسلامی و راهبرد منطقه‌گرایی اسلامی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و راهبرد عدم تعهد گرایی جهانی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و استکبارستیزی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و راهبرد حمایت از مستضعفان؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و راهبرد صدور انقلاب ؛از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و هویت بخشی و خودباوری مسلمانان؛ از نظریه تا عمل و سرچشمه‌های انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف؛ از نظریه تا عمل.
آخرین مهلت ارسال مقالات 30 بهمن ماه 1396 تعیین گردیده و مقالات برتر در دو فصلنامه علمی پژوهشی "جستارهای سیاسی معاصر" و "اندیشه سیاسی در اسلام" به چاپ خواهد رسید.
علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی همایش به آدرس www.fttp-sccir.ir مراجعه و یا با دبیرخانه همایش با شماره تلفن‌های ۱۶-۶۶۹۷۰۶۱۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
گفتنی است، این همایش به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.