همایش “در سایه‌سار سُنبل” برگزار می‌شود

به مناسبت نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۶ و طلیعه نوروز ۱۳۹۷، به کوشش انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان، همایش «در سایه‌سار سُنبل» با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار می‌شود.

در این همایش آیین‌ها و سنت‌های نوروزی، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و طبیعی و موسیقی مقامی استان زنجان توسط اندیشمندان و هنرمندان این منطقه ارائه خواهد شد.

گفتنی است در این همایش دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر سعداله نصیری قیداری، و مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران، دکتر عبدالمهدی مستکین، سخنرانی می‌کنند.