با حضور نماینده یونسکو هفت هفته با حافظ برگزار می شود

گفتنی است که نخستین جلسه این منظومه فرهنگی- هنری، با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در  کمیسیون ملی یونسکو، برگزار می شود.

همچنین لازم به ذکر است در این مراسم استاد میرجلال الدین کزازی، استاد عباس جمال پور، دکتر ایرج شهبازی، دکتر عبدالمهدی مستکین سخنرانی می کنند.

از ویژه برنامه های این مراسم معارفه مدیر جدید انجمن دوستداران حافظ-  پایتخت و همچنین حضور دبیرکل پیشین کمیسیون ملی یونسکو- ایران است.