برگزاری شانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد

شانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد در روز دوشنبه مورخ 12/9/ 97 از ساعت 15 الی 17 در سالن شهید بهنام محمدی( مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) برگزار خواهد شد.