کنفرانس بین‌المللی جامعه و فلسفه برگزار می شود

محور موضوعات کنفرانس شامل تأثیرات جهانی شدن، انجمن آنلاین یا جامعه آنلاین، اخلاق در انجمن یا جامعه آنلاین، تحقیق خانواده، کار اجتماعی در جامعه مدرن، تحقیق کودکان، تحقیقات اجتماعی یا علوم اجتماعی، سیاست اجتماعی و قانون اجتماعی مراقبت یا تحقیق برای روانشناسی اجتماعی سالمندان و فناوری یا جرم شناسی در جامعه یا جامعه آنلاین است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۵/berlin/ICSP?step=۲  ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۵/berlin/ICSP مراجعه گردد.