مسابقات سراسری شوق تلاوت

چهارمین دوره مسابقات سراسری شوق تلاوت ویژه نخبگان طرح ملی تلاوت ۱۵ لغایت ۲۰ فرودین‌ماه ۱۳۹۸ در استان‌های مجری طرح برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس چهارمین دوره مسابقات سراسری شوق تلاوت ویژه نخبگان طرح ملی تلاوت ۱۵ لغایت ۲۰ فرودین‌ماه ۱۳۹۸ در استان‌های مجری طرح برگزار می‌شود.

این طرح در سبک‌های عبدالباسط، منشاوی، مصطفی اسماعیل و شحات محمد انور برگزار می‌شود.