دورۀ مجازی الزامات تربیتی اندیشۀ شهیدمطهری برگزار می‌شود

به گزارش پایگاه خبری رب، ترم اول دورۀ مجازی «الزامات تربیتی اندیشۀ شهید مطهری»، ۲۱اردیبهشت۱۳۹۸، با تدریس دکتر میثم صداقت‌زاده برگزار می‌شود.

 

این دوره از دوره‌های آموزشی کرامت می‌کوشد تا بر اساس نظام فکری استاد شهید مطهری، دلالت‌ها و الزامات معرفتی و کاربردی در حوزۀ تربیت را استخراج می‌کند.

 

مرکز تربیت مربی مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق (ع) این دوره را برگزار می‌کند.

 

برای آگاهی بیشتر دربارۀ این دورۀ آموزشی اینجا را ببینید.