شیوه نامه مقاله دومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی

عنوان مقاله با قلم B Nazanin 18 پررنگ

محور انتخابی کنفرانس با قلم B Nazanin 14 پررنگ

 1. لطفا بعد از عنوان مقاله، محور انتخابی کنفرانس قید شود.
 2. پس از ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده اول، نویسنده دوم و سوم لطفا الف) از ذکر عنوان هایی همچون مهندس  یا دکتر و ... خودداری شود؛ ب) روی نام نویسنده مسئول علامت ستاره (*) درج شود؛ ج) مشخصات نویسندگان شامل درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، گروه، دانشکده و دانشگاه یا وابستگی سازمانی، آدرس ای میل و شماره موبایل و کد پستی با فونت B Nazanin 11 به صورت پانویس در ص اول چکیده و اصل مقاله حتما نوشته شود. د) نوشتن آدرس ای میل، شماره موبایل و بویژه کد پستی نویسنده مسئول الزامی است.
 3. نویسندگان هر مقاله نباید بیش از 3 نفر باشند. نام نویسندگان چهارم به بعد حذف خواهد شد.
 4. حجم کل مقاله نباید کمتر از 5000 کلمه و بیشتر از6000 کلمه باشد.
 5. لطفااز قلم   B Nazanin  برای چکیده و اصل مقاله استفاده شود.  
 6. چکیده باید حاوی هدف، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژه ها – به زبان فارسی و بین 300 تا 500 کلمه باشد. از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود. واژگان کلیدی: حداقل3 و حداکثر 6 واژه که با کاما (، ) از هم جدا شده و در یک خط باشند .
 7. مقالات فارسی نیاز به ارسال چکیده انگلیسی ندارند.
 8. مقاله کامل باید دربردارنده مقدمه، مبانی نظری، مرور پیشینه ها، روش شناسی مطالعه، یافته ها، نتیجه گیری و فهرست منابع ‌باشد. لطفا از ارسال مقاله کامل پیش از دریافت نتیجه داوری در خصوص چکیده، خودداری فرمایید.
 9. برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، تا حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح استفاده نمایید. در مورد نام‌های خارجی دشوار یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از ذکر این گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.
 10.  لطفااز آوردن جداول بزرگ که بیش از یک صفحه را به خود اختصاص می دهد خودداری فرمایید. هم چنین تلاش فرمایید بیشتر از 3 جدول در هر مقاله ارائه نشود.
 11. لطفا از ارائه نمودار یا تصاویر متعدد در مقاله خودداری فرمایید. جداول، نمودارها و تصاویر باید در فایل اصلی مقاله قرار داده شوند. لطفا ازارسال فایل های جداگانه خودداری فرمایید.  
 12. لطفا از ارسال چکیده و اصل مقاله به صورت فایلPDF  خودداری فرمایید. فرمت مورد قبول فقط  WORDمی باشد.
 13.  منابع در انتهای مقاله و با ترتیب فارسی، سپس انگلیسی ذکر گردد.  لطفا از روش APA جهت ارایه مشخصات منابع استفاده شود.
 14. انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران "دومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی " را با موضوع و تم اصلی " پژوهش های معاصر در آموزش و پرورش تطبیقی: نوآوری ها و چالش ها  " به ریاست دکتر عباس زراعت و دبیر علمی جناب آقای دکتر علی یزدخواستی به مدت سه روز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخه 29 و 30 آبان ماه و جمعه 1 آذرماه 1398 به میزبانی دانشگاه کاشان و همکاری دانشگاه ها، سازمان ها وموسسات پژوهشی کشور برگزار خواهد نمود. روز نخست کنفرانس صرفا به ثبت نام و برگزاری کارگاه ها اختصاص داشته و طی دو روز سخنرانی ها  برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری کنفرانس

شمسی: چهارشنبه و پنج شنبه مورخه 29 و 30 آبان ماه و جمعه 1 آذرماه 1398

میلادی: 22- 20 نوامبر 2019 

تاریخ ارسال مقالات

* آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :30 مردادماه 1398

* آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :30 شهریورماه 1398

* آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 15 مهرماه 1398

 

.: محورهای دومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی:

 جهانی سازی و محلی سازی: شامل مواردی همچون مقایسه سیاست های آموزشی در کشورهای مختلف، اثرات جهانی سازی بر برابری و کیفیت آموزش، تاثیر جهانی سازی بر فرهنگ های محلی و آموزش زبان، تاثیر جهانی سازی بر فرهنگ های محلی در خاورمیانه 

کمیت و کیفیت آموزش: شامل مباحثی همچون مقایسه کشورها برحسب نشانگر های کمی وکیفی آموزشی، مقایسه نظام تربیت معلم، سبک های یادگیری، یادگیری مداوم و بررسی تطبیقی عملکرد کشورها در آزمون های بین المللی 

اقتصاد دانش و تجاری سازی آموزش : شامل مباحثی همچون بررسی تطبیقی تئوری های اقتصاد دانش، بین المللی سازی آموزش عالی، تجارب مدارس چند زبانه، بررسی تطبیقی خصوصی سازی آموزش ( آموزش سایه )، سهم خانواده در هزینه های آموزشی،  

فناوری های نوین آموزشی : شامل مباحثی همچون تجارب بین المللی آموزش بر خط ( E-Learning) و آموزش ازطریق موبایل ( M-Learning)، بررسی تطبیقی رابطه تکنولوژی و رفتار فراگیران 

برابری و اثربخشی آموزشی : شامل مباحثی همچون نابرابری در دسترسی، فراگرد و پیامد های آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، مقایسه نابرابری بین گروه های اجتماعی ( نژادی، جنسیتی، قومی )، نخبه گرائی در آموزش، آموزش و اشتغال، حقوق معلم 

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی : شامل مباحثی همچون بررسی تطبیقی الگوهای رهبری در مدارس، سیاست های آموزشی تمرکز/ عدم تمرکز- محور، مقایسه مدارس کارآمد،   ارزیابی تطبیقی فعالیت ها و برنامه های درسی و فوق برنامه 

تئوری وروش شناسی در پژوهش های تطبیقی : شامل مباحثی همچون بررسی و نقش تئوری و روش در آموزش و پرورش تطبیقی (  مابعد ساختار گرائی، مابعد استعمارگرائی، فمینیسم، پست مدرنیزم، نظام های جهانی، انتقادی و فلسفه اسلامی در تحلیل کارکرد های نظام آموزشی )، معرفی روش های جدید تحقیق ( روش بولین، روش فازی، نقشه کشی اجتماعی)، معرفی ابعاد و ویژگی های تحقیق تطبیقی 

فلسفه تعلیم و تربیت و تطبیق: روش شناسی پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت،   پژوهش های تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت ( فیلسوفان و مکاتب و آراء تربیتی)، و سایر موارد مرتبط...

مطالعات تطبیقی در روانشناسی: شامل مباحثی هم چون آموزش و درمان، مداخله های روانشناسی، مشکلات و اختلالات روانی و یادگیری و سایر موارد مرتبط

مطالعات تطبیقی در تربیت معلم: شامل مباحثی همچون مطالعات تطبیقی برنامه های درسی دوره های تربیت معلم٬ صلاحیت های حرفه ای معلمان٬ تحولات و نوآوری های جهانی در برنامه های تربیت معلم٬ الگوهای نوین توسعه حرفه ای معلمان (روایت پژوهی٬ ذرس پژوهی٬ اقدام پژوهی)٬ آموزش های چند فرهنگی در تربیت معلم٬ ساختار و تشکیلات تربیت معلم٬ جایگاه اجتماعی حرفه معلمی، کارورزی در تربیت معلم، مطالعات تطبیقی در آموزش ابتدایی

مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش استثنائی: شامل مباحثی همچون، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ویژه، مطالعات تطبیقی در آموزش مهارتهای زندگی، مقایسه های بین المللی استانداردهای حرفه ای مربیان توانبخشی، تجربیات بین المللی برنامه درسی کودکان چند معلولیتی، تجارب بین المللی مدارس اتیسم، مطالعات بین المللی برنامه های آموزش والدین دانش آموزان استثنائی

نظام آموزشی و روابط فرهنگی: شامل مباحثی همچون سنت و مدرنیزم در نظام های آموزشی خاورمیانه، نقش نظام های رسمی و غیر رسمی در آموزش خشونت، تحلیل افراط گرائی دینی و نقش سیاست های آموزشی، گفت و گوهای فرهنگی و نقش نظام آموزشی

سنجش علمی  و تضمین کیفیت آموزش عالی : شامل مباحثی همچون بررسی تطبیقی نظام سنجش علمی اموزش عالی، رویکردها، نظریه ها، الگوها، اصول و مفاهیم کیفیت در نظام های اموزشی، مطالعات تطبیقی در حوزه ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام های اموزشی، مطالعات تطبیقی در حوزه ارزشیابی، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
 
مطالعات تطبیقی در آموزش عالی: شامل مباحثی همچون، چالش ها و مشکلات پژوهش های تطبیقی در آموزش عالی، مطالعات تطبیقی آموزش عالی و تحول نسل های دانشگاهی، آموزش عالی مهارتی و کاربردی، کاربینی و کارورزی در آموزش عالی، رابطه دانشگاه و بازار کار

لینک ورود به وبسایت همایش : http://conference.cesir.ir/fa