کتاب «تعلیم و تعلم قرآن و حدیث» اثر آیت‌الله علیرضا اعرافی به بازار کتاب آمد

به گزارش پایگاه خبری رب، جلد سوم فقه تربیتی اثر آیت‌الله علی‌رضا اعرافی باعنوان «تعلیم و تعلم قرآن و حدیث» منتشر شد.

مؤسسۀ اشراق و عرفان، این کتاب را با پژوهش و نگارش سیدعنایت‌الله کاظمی به چاپ رسانده است.

نگارنده در پیش‌گفتار کتاب می‌نویسد: تعلیم و تعلم قرآن و حدیث در سطوح قرائت و خواندن الفاظ، یادسپاری و حفظ و درنهایت فهم و تدبر آن همواره مورد اهتمام شخص پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) بوده است و بررسی احکام فقهی این سطوح و استنباط احکام مسائل و موضوعات آن در عرصه فقه تربیتی موردتوجه و عنایت است.

در این راستا کتاب حاضر، به‌عنوان سومین جلد از سلسله مجلدات فقه تربیتی، تلاش دارد حکم فقهی «تعلیم و تعلم قرآن و حدیث» را به دست آورد و افعال مکلفان، اعم از فراگیران و آموزگاران را از منظر فقهی موردمطالعه قرار دهد.

این نوشتار در دو بخش کلی تدوین شده است: بخش اول در چهار فصل، به تعلیم و تعلم قرآن اختصاص دارد. فصل اول عهده‌دار بیان کلیات بحث، شامل مباحثی درباره اهمیت و ضرورت، مفهوم‎شناسی، پیشینه و جایگاه‎شناسی موضوع ‎تحقیق است. فصل دوم، تعلم قرآن را در سه مسئله «روخوانی، حفظ و فهم قرآن» و فصل سوم، تعلیم قرآن را در سه مسئله «تعلیم، نشر و ترجمه قرآن» بررسی می‌کند. به‌تناسب در هریک از دو فصل اخیر برخی مسائل و عناوین فرعی مرتبط با مسئله موردتحقیق، ارزیابی و در فصل چهارم نیز شش فرع نقد و بررسی می‌شود.

بخش دوم کتاب، تعلیم و تعلم حدیث را در چهار فصل بحث کرده است. فصل اول به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد. مفهوم‌شناسی حدیث، رابطه‎مندی حدیث با منابع دینی و علوم، پیشینه فقهی و فرافقهی تعلیم و تعلم حدیث و اقسام و حجیت حدیث در فصل اول بررسی می‌شود. فصل دوم، تعلم حدیث را در سه مسئله «روخوانی، حفظ و فهم حدیث» و فصل سوم، تعلیم حدیث را در چهار مسئله «تعلیم، نشر، ترجمه و پژوهش حدیث» بررسی می‌کند. به‌تناسب، در هریک از دو فصل اخیر برخی مسائل و عناوین فرعی مرتبط با مسئله موردتحقیق، ارزیابی و در فصل چهارم نیز شش فرع نقد و بررسی می‎شود.

گفتنی است تا کنون مجلدات دیگری از فقه تربیتی با عنوان‌های «مبانی و پیش‌فرض‌ها»، «یادگیری علم و دین»، «تعلیم و تعلم علوم و معارف شهودی»، «آداب مشترک تعلیم و تعلم»، «تربیت عبادی»، «تربیت جسمانی» و «تربیت جنسی» از این نویسنده منتشر شده است.