فضای کلاس و کیفیت آموزشی

تأملی درباره ی ارتقای کیفیت فرایندهای یاددهی-یادگیری در کلاس درس با استفاده از جلب مشارکت یادگیرندگان

اشاره
یکی از وظایف نظامهای آموزشی، ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و ارائه آموزش با کیفیت به کلیه ی کودکان و نوجوانان است. بر این اساس، ارتقای کیفیت آموزش مورد توجه قرار گرفته و در اهداف کلان ملی و تعهدات بین المللی مثل «برنامه ی آموزش برای همه» برآن تأکید شده است. در حالی که هنوز تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده و در منابع علمی معتبر موجود، محورهای اصلی آن مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، کیفیت فرایندهای آموزش با تأکید بر جو و فضای کلاس ارائه می شود. امید است فرصتی برای طرح سایر موضوعات نیز فراهم شود.

جهت مطالعه کامل این مقاله می توانید از لینک پیوستی اقدام نمایید.

4
امتیاز: 4 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA