تربیت زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی با‌ تأکید ‌بر اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

تمدن­سازی، فرایندی پیچیده، زمان­مند و متأثر از عوامل گوناگون است که برای محقق‌شدن آن، پشتوانه ­های مادی و معنوی بسیاری لازم است. دراین‌میان، آنچه اهمیت می­ یابد، چگونگی تحقق تمدن است.

ازهمین­ رو، هدف پژوهش حاضر، تبیین تربیت زمینه ­ساز تمدن نوین اسلامی باتأکیدبر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)می‌باشد. روش پژوهش، تحلیلی و استنتاجی است. یافته ­ها نشان داد که ازجمله مؤلفه ­های احصاشده­ تحقق تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی (عبارتند از: معنویت، علم­گرایی، اخلاق، عقلانیت، عدالت، وحدت­ گرایی، پیشرفت، مجاهدت مداوم و پویایی فرهنگ. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تربیت مبتنی‌ بر اسناد تحولی کشور، با اثرگذاری بر مؤلفه­ های تمدن نوین اسلامی، زمینه را برای تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم می­سازد.

نویسندگان: فرامرز محمدی پویا، سینا ترکاشوند

فصلنامه  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی:  دوره 28، شماره 46، بهار 1399، ص124-103.                           

5
امتیاز: 5 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA