اصول تربیتی توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام

دوفصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی منتشر شد که صفحات 7 الی 27  این نشریه به ارائه «اصول تربیتی توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام» پرداخته است. pdf این مقاله در آیکون ذیل قابل دسترس و مشاهده می باشد.

سال عرضه: 
1396
محل چاپ: 
فصلنامه تربیت اسلامی
سطح مقاله: 
علمی پژوهشی
امتیازی داده نشده
فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA