ارتقاء برنامه درسی به روش بهسازی فرایند

نگارنده با توجه به اهمیت برنامه درسی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقاء کیفی آن با استفاده از رویکرد ارتقاء برنامه درسی به روش بهسازی فرایند به عنوان یکی از موضوعات اصلی در مدیریت کیفیت جامع به چگونگی ارتقاء و بهسازی کیفیت برنامه درسی پرداخته است. استفاده از استراتژی ارتقاء فرایند(Focus.SDCA)به روش بهسازی فرایند و روش ها و قواعد آن گام عملی برای دست یابی به فرایند مطلوب در برنامه درسی را امکان پذیر می سازد و نتیجه آن تغییر و بهسازی فرایند ارائه خدمات بهتر به گیرندگان (دانش آموزان)است.(Pdf ضمیمه است)

سال عرضه: 
1396
محل چاپ: 
پژوهش نامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سطح مقاله: 
علمی پژوهشی
2
امتیاز: 2 (1 رای)
فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA